Vi erbjuder

Scormpaket: Organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete i praktiken

Här laddar du ner scormpaketet för e-utbildningen Organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete i praktiken.

Om utbildningen:

Arbetsmiljöföreskrifterna om Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, trädde i kraft 31 mars 2016. I den här utbildningen blir ni guidade genom de fyra stegen i det systematiska arbetsmiljöarbetet – undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera.

Utbildningen är tänkt att genomföras partsgemensamt, med arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare/skyddsombud vid stor bildskärm och med en dator. Utbildningen tar cirka två timmar att genomföra, om ni följer den avsatta tiden för varje moment.