Fånga tidiga tecken​ på stress

Fördjupningsmaterial. Samtalsövningar för arbetsgrupper​

När ni har tagit del av övningarna i den här utbildningen rekommenderar vi att ni tillsammans i era arbetsgrupper pratar om vad ni gör för att återhämta er, hur ni reagerar på stress samt hur ni ska agera om ni uppmärksammar någon som mår dåligt av stressrelaterade orsaker.​ Syftet med dessa övningar är att lära känna varandra bättre, för att på så vis kunna hjälpa och stötta varandra i relation till stress och ohälsa.​

Vad gör du för att återhämta dig?​

Diskussionsövning: Avsätt tid beroende på gruppstorlek. ​

För att orka är det viktigt att vi får tillräckligt med återhämtning. Då klarar vi även av stress under perioder. Att vara medvetna om hur du och dina kollegor bäst återhämtar er kan göra att ni kan stötta varandra i att ta en välbehövlig paus när det behövs.​

  1. Gå ”laget runt” och presentera vad ni gör för att återhämta er. Kom ihåg att nämna aktiviteter som ni gör både på fritiden och på arbetstid.
  2. Reflektera tillsammans över era olika sätt att återhämta er.​
  3. Diskutera hur ni tillsammans kan påminna varandra om att ta er tid för återhämtning. ​

 

Vad gör dig stressad och hur blir du när du är stressad?​

Reflektionsövning: Avsätt tid beroende på gruppstorlek.​

För att undvika stress är det bra att vara medveten om vad som gör dig och dina kollegor stressade, samt hur ni reagerar på stress. Ni kan då vara lite extra vaksamma på om ni hamnar i sådana situationer, och hantera det tillsammans.​

Del 1:​

  1. Fundera själv i några minuter på vad som gör dig stressad.​
  2. Dela i grupp: Gå laget runt och dela era funderingar på fråga 1 med övriga i gruppen. Reflektera tillsammans.​

Del 2: 

  1. Fundera själv i några minuter hur du blir när du är stressad.​
  2. Dela i grupp: Gå laget runt och dela era funderingar på fråga 1 med övriga i gruppen. Reflektera tillsammans.​

Hur ska vi göra om vi ser att någon mår dåligt av stressrelaterade orsaker?​

Diskussionsövning: Omkring 30 minuter.

För att hantera en situation där ni märker att en kollega mår dåligt på grund av stress kan det vara bra att i förväg ha pratat igenom hur ni ska agera i gruppen, och sätta gemensamma spelregler.​​

  1. ​Fundera själv i några minuter över hur du hade velat bli bemött om du kände dig stressad. ​
  2. Diskutera tillsammans i gruppen om hur ni tycker att ni bör bemöta varandra då någon visar tecken på stress, omkring 10–15 minuter. Är det en stor grupp kan detta moment göras i mindre smågrupper.
  3. Sammanställ era diskussioner i några korta punkter för hur ni bäst bör gå tillväga om ni ser att en kollega visar tecken på stress. Dessa riktlinjer kan sedan guida er om ni hamnar i en situation där ni uppmärksammar varningssignaler. Påminn regelbundet om punkterna på arbetsplatsträffar eller liknande.​

Avslutning

Ni har nu gått igenom allt material i utbildningen. Bra jobbat!​