Fånga tidiga tecken​ på stress

Kapitel 4. Hybrid arbetshälsa

Kollegor som är på kontoret olika dagar i veckan, en växande mejlkorg, ett fyllt mötesschema och ständiga notiser från olika system. Detta är alla bidragande faktorer som sätter press på vårt välbefinnande i det hybrida arbetslivet. För att hitta en långsiktigt hållbar arbetsmiljö behöver vi ta itu med dessa utmaningar.

Nya arbetssätt innebär också nya utmaningar. För att kunna fånga tidiga teckan på stress behöver vi ha en förståelse för hur man kan stötta medarbetare som finns på distans.

I den digitala arbetsmiljön ingår både de fysiska och de psykosociala aspekterna. Forskare har identifierat flera utmaningar med en hybrid arbetsmiljö. 

Det här kapitlet lyfter tre specifika utmaningar och ger också tips på hur ni gemensamt kan verka för en god arbetsmiljö vid hybridarbete. 

Här är en summering av tipsen i filmen, som lyfter hur ni kan arbeta för att förebygga stress och verka för en god arbetsmiljö i hybrida team:

Tips 

 • Involvera medarbetare
 • Skapa förutsättningar för att ta pauser
 • Diskutera förväntningar och ramar för distansarbete
 • Stimulera sociala aspekter
 • Återkoppla på arbetsprestation
 • Var extra lyhörd vid möten
 • Situation of humility
 • Var intresserad och lyssna

Vilka risker och utmaningar ser vi med våra hybrida arbetssätt?

 • Vilka fördelar respektive nackdelar finns med de skilda arbetssätten – på individ- och på verksamhetsnivå?

 • Hur kan vi designa våra möten för att få med återhämtning och luft i systemet?

 • Hur kan vi skapa en sund arbetsmiljö även på distans?

 • Hur får vi alla att känna sig delaktiga oavsett distans?

 • Hur organiserar vi arbetsdagen så att vi får till det sociala stödet och uppmuntrar sociala sammanhang?

 • Har vi gemensamma regler och förhållningssätt kring tillgänglighet i flexibelt arbete?

 • Hur håller vi i riktlinjer och regler för arbetet även under hög arbetsbelastning och arbetstoppar?

 • Hur organiserar vi återhämtning vid distansarbete?

Ni är nu klara med kapitel 4. Om ni planerar att genomföra flera kapitel vid en och samma workshop går ni nu vidare till Kapitel 5 Tre steg för att fånga tidiga tecken