Fånga tidiga tecken​ på stress

Kapitel 5. Tre steg för att fånga tidiga tecken

En organisation som vill öka sin förmåga att arbeta förebyggande och fånga tidiga tecken på stress, tjänar på att fundera över vad man specifikt vill förändra. Det är ett vanligt misstag att förlita sig på att allmän information räcker för att man i organisationen ska bli bättre på att uppmärksamma stress. ​

I detta kapitel fokuserar vi därför på era konkreta förslag på hur ni kan stärka er organisation utifrån tre steg: identifiera, tolka och hantera tidiga tecken på stress.​

Vilka aktiviteter kan förbättra er förmåga att identifiera, tolka och hantera tidiga tecken?​

Diskussionsövning: 40 minuter (använd gärna stoppuret direkt under övningen).​

Ladda ner arbetsbladet Tre processteg för att fånga tidiga tecken (pdf).

Syftet med övningen är diskutera och komma fram till konkreta förslag på aktiveter och insatser som kan nyttjas i er organisation framåt.​

Tips! Uppmuntra varandra till att bli så konkreta som det går i diskussionerna. Fundera gärna på vad som exempelvis kan byggas in i organisationens rutiner och processer. Det gör att organisationens samlade förmåga stärks, snarare än att förmågan blir personberoende.​

Så här gör ni:​

  • Dela in gruppen i mindre grupper om det behövs. Omkring 3–5 personer i varje.​
  • Diskutera frågan i rubriken. Använd arbetsbladet för att dokumentera er diskussion.
    Avsätt 20 minuter.​
  • Skapa en gemensam helhetsbild genom att respektive grupp delar med sig till hela gruppen av de insatser/verktyg som de har identifierat och i vilket steg de har placerats.
    Avsätt 20 minuter.​
timer

:

Tiden är slut

Avslutning och summering av utbildningen

Ni är nu klara med kapitel 5 och i och med det är ni klara med workshopen. Innan ni går vidare föreslår vi att ni stannar upp och reflekterar tillsammans kring frågorna nedan. Fundera individuellt i några minuter, anteckna och dela sedan era reflektioner i gruppen.​

  • Hur upplevde du arbetet med denna utbildning?​
  • Vad tar du med dig från workshoppen?​
  • Hur kan ni ta vidare det proaktiva arbetet med att fånga tidiga tecken framöver?​

Om ni planerar att genomföra samtalsövningar i anslutning till workshoppen går ni nu vidare till Fördjupningsmaterial – Samtalsövningar för arbetsgrupper

Material till övningen i detta kapitel