Fånga tidiga tecken​ på stress

Påbörja workshoppen

Välkomna

Ju tidigare medarbetare i riskzonen för stress kan få stöd, desto större är sannolikheten att de kan hålla sig friska och därmed undvika eller förkorta sjukskrivningar. Organisationens förmåga att fånga tidiga tecken på stress och ohälsa är central i detta förebyggande arbete.​

Öka förmågan att fånga tidiga tecken

Syftet med denna digitala utbildning är att öka förmågan att fånga tidiga tecken genom att fylla på med kunskap och stimulera till diskussion som mynnar ut i konkreta förbättringsförslag kopplade till er verksamhet. ​

Materialets uppbyggnad

Workshopmaterialet förmedlas i fyra kapitel. Varje kapitel innehåller en kortare föreläsningsfilm som ni tar del av först, för att därefter göra övningar.