Hot på jobbet

Obs!

Den 5 mars genomgår Partsrådets webbplats en större uppdatering och är därför inte tillgänglig mellan 7.00 och 10.00 på morgonen.

Om Hot på jobbet

Illustration: Fyra personer där två av personerna agerar ilsket mot de två andra.

Det här är ett arbetsmaterial som ger stöd i arbetet med att förebygga, hantera och följa upp händelser kring hot, våld och trakasserier på jobbet. Det vänder sig till chefer, specialister inom personal- eller säkerhetsfunktioner, skyddsombud och fackliga representanter inom statlig sektor.

Materialet är ett resultat av ett utvecklingsarbete som Partsrådet genomförde tillsammans med Brottsförebyggande rådet, Brå, och som år 2009 resulterade i webbplatsen hotpajobbet.se. Syftet var att ta fram ett stöd för myndigheternas arbete mot hot, våld och otillåten påverkan. Inom samma projekt gav Brå ut Handbok mot otillåten påverkan; trakasserier, hot, våld och korruption.

Innehållet både på webbplatsen och i handboken baserades på forskning, erfarenhet från myndigheter, myndigheters utvecklingsarbete och seminarier. Under 2023 gjordes en omfattande uppdatering av innehållet på hotpajobbet.se och flyttades samtidigt till sin nya adress partsradet.se/hotpajobbet.

Till materialet