Innovationslabb: Innovationskultur och prototyping på riktigt – 6-stegsmetod för partsgemensam innovation

2019-01-31 Partsrådet välkomnar dig som är lokal part, arbetsgivarföreträdare och facklig företrädare, i en myndighet eller annan verksamhet inom det statliga avtalsområdet, till ett unikt innovationslabb vid Tekniska museet i Stockholm, i samarbete med Doberman. 

 OM INNOVATIONSLABBET:

Partsrådet erbjuder lokala parter, arbetsgivarrepresentanter och fackliga företrädare i verksamheter på det statliga avtalsområdet, att delta i ett innovationslabb. Ett innovationslabb karaktäriseras av en tydlig experimenterande ansats där deltagarna (ofta i mindre skala) får experimentera, utvärdera och tillsammans bygga vidare på sina idéer. 

Varför genomför Partsrådet ett innovationslabb för lokala parter? 

Den tekniska utvecklingen går i rasande fart. Den driver på behovet av snabbare förändringsprocesser och behovet av att få tiden för att genomföra utvecklingsprojekt nedkortade. Det kan till exempel åstadkommas genom så kallade agila metoder vilka ofta inkluderar en hög grad av experimenterande. Design Thinking är en sådan metod och dessutom en metod som i hög grad tar kundens/brukarens/invånarens perspektiv i utvecklingsarbetet.

– Lokala parter måste kunna fungera som stöd till chefer och medarbetare respektive medlemmar i utvecklingen av verksamheten och för det krävs bland annat kunskap om hur innovationsprocesser fungerar, säger Anders Stålsby, ordförande för styrgruppen för Partsrådets arbetsområde Innovation och utveckling ur ett partsperspektiv. 

Innovationslabbet syftar till att trigga deltagarna till en partsgemensam resa mot en innovationskultur. Genom en kombination av inspiration och att påvisa nya arbetssätt skapas förutsättningar som möjliggör innovation i den dagliga verksamheten. Under labbet får deltagarna möjlighet att praktiskt pröva på metoden Design Thinking genom olika innovationsövningar från verksamhets- och/eller organisationsutmaning till prototyp och test. 

Innovationslabbet bygger på kontinuerlig närvaro. Det är viktigt att deltagarna fullföljer de två dagarna i sin helhet. Viss partsgemensam förberedelse kommer att behövas. 

Om Doberman: Doberman är en digital designfirma som arbetar med att stötta organisationer med att innovera sina verksamheter. För mer information om Doberman: www.doberman.co.

Vi ser fram emot er anmälan! 

PRAKTISK INFORMATION:

Målgrupp: Anmälan ska ske partsgemensamt och lokala parter ska åta sig att delta vid båda dagarna. Detta för att inspiration och lärdomar ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det lokala innovations- och utvecklingsarbetet på myndigheten.

Tid och plats: Innovationslabbet börjar onsdagen den 8 maj kl. 10.00 på Tekniska museet, Museivägen 7 i Stockholm. Kaffe serveras från kl 09.30. Plats finns för att förvara bagage, etc. Dag 1 avslutas vid ca 18.30. Dag 2 börjar kl 09.00 och kaffe serveras från kl 08.30. Labbet avslutas torsdagen den 9 maj kl 14.00.

Mer information lämnas i samband med anmälan.

Anmälan: Anmäl er HÄR senast den 8 april. Läs om Partsrådets behandling av personuppgifter här. Notera att antalet platser är begränsade och att först till kvarn gäller. Partsrådet förbehåller sig rätten att vid stort intresse begränsa antalet deltagare per myndighet. Håll utkik på hemsidan för uppdaterad information. Vid anmälan finns möjlighet att notera eventuella allergier eller önskemål om särskild kost.

Partsrådet bjuder på innovationslabbet och förtäring i samband med labbet. Partsrådet bokar och står för logi för natten 8-9 maj för de deltagare som reser in till Stockholm och inte har möjlighet till eget lokalt boende. Partsrådet står inte för middag på kvällen den 8 maj och inte heller för resekostnader.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 1 000 kronor vid avbokning senare än sju dagar före aktiviteten. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 2 500 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare. Notera att en plats inte kan delas mellan två personer.

Om du har frågor om innovationslabbet, kontakta projektledare Susanne Tillqvist, tfn: 070 318 9177, e-post susanne.tillqvist@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 070 558 2837, e-post irene.ost@partsradet.se.

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Rebecca Masgård, tfn 08-562 862 03, e-post rebecca.masgard@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se.