Arbetsmiljö

Artikel

Partsrådet i Almedalen: Hur kan vi arbeta förebyggande mot hot på jobbet i statliga verksamheter?

Temat för dagen var säkerhet. I Länsstyrelsens trädgård hade femtiotalet besökare samlats för att delta på Partsrådets seminarium om förebyggande arbete mot hot på jobbet. Prior...

Arbetsmiljö
Artikel

Ny arbetsmiljöstrategi för ett förändrat arbetsliv

Regeringen har utsett en särskild utredare som fått i uppdrag att ta fram förslag till en ny arbetsmiljöstrategi. Syftet är att ange inriktningen för regeringens arbetsmiljöpoli...

Arbetsmiljö
Artikel

Så kan ni hantera arbetsbelastning med stöd i SAM

En hälsosam arbetsbelastning, eller lagom arbetsbelastning som forskaren Mats Eklöf kallar det, har både individer och organisationer när det finns balans mellan krav och resurs...

Arbetsmiljö
Artikel

Samverkan en nyckelfaktor för framgång i OSA-frågor

Arbetsmiljöverkets utvärderingar visar på att den önskade perspektivförflyttningen från individ till organisation varit lyckad, men också på behov av mer stöd till användarna av...

Arbetsmiljö
Artikel

Den 28 april är Världsarbetsmiljödagen!

FN:s organ för arbetslivsfrågor, ILO-kommittén, började uppmärksamma Världsarbetsmiljödagen 2003. Man ville understryka betydelsen av ett förebyggande arbetsmiljöarbete som bygg...

Arbetsmiljö
Artikel

Så hanterar Kronofogden hot på jobbet

När rikskronofogden Fredrik Rosengren och forskaren och arbetsmiljöexperten Sara Göransson möttes i Partsrådspoddens studio för att prata om hot och våld i statliga verksamheter...

Arbetsmiljö
Artikel och Video

Fler frågor och svar om arbetsbelastning

Kan ständiga avbrott digitalt eller i ett kontorslandskap räknas som arbetsbelastning? När ska arbetsbelastning anmälas? Och vilka tips har forskaren Mats Eklöf till lokala...

Arbetsmiljö
Artikel

Hot på jobbet: att kunna lugna i svåra situationer

Om en incident inträffar är det viktigt att ha rutiner på plats och en ansvarsfördelning som är tydlig för alla i verksamheten. Olika typer av situationer behöver bemötas på oli...

Arbetsmiljö
Artikel

Arbetsbelastning: Olika kravnivåer är mest lagom

Mats Eklöf, som forskat länge inom området arbetsbelastning, är tydlig. Lagom är bäst. Men hur bedömer man om arbetsbelastningen för en individ, grupp eller verksamhet är lagom?...

Arbetsmiljö
Artikel

Hot på jobbet: undersök och riskbedöm situationer och roller

Hot på jobbet händer, men ett bra förebyggande arbete bidrar till tryggare arbetsplatser. Finns det situationer eller roller i er verksamhet som kan vara särskilt riskfyllda? Me...

Arbetsmiljö
Artikel och Video

Vad är en lagom arbetsbelastning?

Det finns mycket att vinna på att jobba förebyggande med frågan om psykisk arbetsbelastning. Det är också ett aktuellt ämne som engagerar. Men finns det en arbetsbelastning...

Arbetsmiljö
Artikel och Video

Hot på jobbet, men var ska vi börja?

Vår digitala, fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljö spelar stor roll för risken att hot, våld och trakasserier uppstår.  Men om det är ett område som verksamhete...

Arbetsmiljö
Artikel

Kunskap och förberedelser bidrar till tryggare arbetsplatser

Att förebygga hot, våld och trakasserier på arbetsplatsen är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. För att det ska...

Arbetsmiljö
Artikel

Premiär för nytt arbetsmaterial: Hot på jobbet

Nu finns ett nytt arbetsmaterial för dig och din organisation att använda, skräddarsytt för statliga verksamheter.  

Arbetsmiljö
Artikel

Catrines första år som arbetsmiljöombud

Skyddsombudens viktiga roll uppmärksammas varje år under arbetsmiljöveckan. I år var skyddsombudsdagen den 25 oktober. Vi pratade med Catrine Åkerblom, som är arbetsmiljöom...

Arbetsmiljö
Artikel

Hur ska hjärnan orka mer i det digitala landskapet?

En ökande mejlkorg, ett helt fyllt mötesschema och den ständigt lockande telefonen är alla faktorer som sätter press på vårt mentala välbefinnande i det moderna och digitala arb...

Arbetsmiljö
Artikel

Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv

Under hösten pågår flera kampanjer på europeisk och nationell nivå, som handlar om att skapa friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv. På Partsrådets hemsida har vi sa...

Arbetsmiljö
Artikel och Video

Webbinarium 10 oktober 2023: Hur förebygger vi sociala hälsorisker på arbetet?

Precis som med fysiska hälsorisker är goda rutiner, tydliga riktlinjer och systematik grundläggande för ett förebygga sociala hälsorisker på arbetsplatsen. – Får vi problem...

Arbetsmiljö