Arbetsmiljö

Kriminalvården – med vana vid det ovana

Pia Eriksson, Patrik Eriksson och Fredrik Thunberg. Fotograf: Simon Hellgren.

måndag 8 juni 2020

Vad händer när en pandemi tvingar dig att ställa om merparten av rutinerna på en och samma gång? Då behövs beredskap och dialog. En myndighet som är van vid att ta snabba beslut och ändra rutiner, utan att tumma på säkerheten, är Kriminalvården.

– Vi har alltid beredskap för att hantera risker, det är naturligt för oss. Vi arbetar dagligen med riskbedömningar i alla arbetsmoment och även farlighetsbedömningar, säger Fredrik Thunberg, anstaltschef på Kriminalvården för anstalterna Österåker och Täby.

Fredrik berättar att Covid-19 har haft en stor påverkan på Kriminalvårdens arbetsrutiner och arbetssituationen i stort. Myndighetens fördel är just vanan vid att behöva anpassa sig för att hantera nya vardagsfrågor.

Trots att de anställda har behövt blixtanpassa sig till nya rutiner och att klienterna tillfälligt har gått miste om förmåner som permission och möjligheten att få besök av vänner och släkt, är det ordningsamt och lugnt på anstalterna. Kanske till och med lugnare än vanligt.

– För att minimera smittrisken har vi behövt ändra rutiner för besök och permission, men samtidigt lättat på reglerna för exempelvis telefonkontakt. Klienterna får mycket information, precis som vi. Ibland tittar personalen och klienterna på Folkhälsomyndighetens presskonferenser tillsammans. Jag är mycket imponerad av hur klienterna har anpassat sig, säger Fredrik.

Bild på Dan Jonsson.

Förankra lägesbilden

Att klienter och personal delar samma lägesbild har varit nyckeln till att skapa samförstånd. Lika avgörande har den täta dialogen mellan arbetsgivare, facken och skyddsorganisationen varit. Dan Jonsson, huvudskyddsombud för anstalterna Österåker och Täby berättar:

– Risken för smitta är en sak. Omställningen av rutinen en annan. Det har blivit en del snabba diskussioner innan vi har kunnat implementera nya rutiner. Diskussioner har handlat om hur vi ska kunna fortsätta bedriva verksamheten så att det blir så liten påverkan som möjligt – främst på klienterna.

Dan berättar att anstalterna har långtgående planer för att kunna isolera sektioner och avdelningar, för att minimera smittspridningen, men dessa åtgärder har inte behövt användas fullt ut. Personalen har blivit extra vaksam på att identifiera klienter med symptom för att sedan snabbt kunna isolera de enstaka fallen. När det gällde den egna personalen gjordes tidigt en riskinventering och riktlinjer infördes om att de som upplevde sjukdomssymptom helt enkelt fick stanna hemma – helt i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Utbilda, upprepa och närvara

– Kärnverksamheten kan inte skjutas upp. Det går inte att ta paus, men det går att anpassa sig, konstaterar Fredrik.

Han berättar att anstalterna har utbildat personalen kring de nya riktlinjerna och om hur man arbetar med skyddsutrustning.

– En arbetsgivare måste följa upp implementeringen av de nya kunskaperna som lärs ut. Att behöva implementera flera gånger har blivit det nya normala och den upprepande processen är en lärdom även för framtiden, säger Fredrik.

Samverkan och god kommunikation är A och O

Fredrik och Dan möts i princip dagligen på ledningsmöten för att tillsammans utvärdera den senaste informationen och de nya rekommendationerna. Båda pekar på det täta samarbetet och den transparenta dialogen mellan arbetsgivare, skyddsombud och fackliga representanter som framgångsfaktorer. På så vis förankrades lägesbilden och beslut kunde fattas snabbt. Beslut som gjort det möjligt att i osäkra tider säkra verksamheten och arbetsmiljön.

– Samverkan och god kommunikation är A och O för att klara av en sådan situation. Visserligen är Kriminalvården redo att hantera incidenter, men smittspridningen är något som inte bara håller på ett dygn utan kanske flera veckor. Då behövs ett bra samarbete mellan fack, arbetsgivare och skyddsombud, berättar Dan.

Fredrik instämmer och avslutar med att betona vikten av att också lyssna till den egna personalen:

– Lojaliteten är fantastisk. Alla är redo att anpassa sig. Som chef gäller det att kunna ta emot feedback och möta upp de frågor som kommer från verksamheten. Nyckeln till lojala medarbetare är att man känner att arbetet är viktigt, att man känner sig delaktig och jobbar så gott man kan tillsammans.

Relaterat innehåll