Arbetsmiljö

Metoderna som ger ökad livsglädje

Lars Ström. Foto: Catharina Biesèrt.

måndag 13 januari 2020

Människor har mycket att lära av babianer när det gäller stresshantering. Det menar psykologen Lars Ström som har skrivit boken ”Handbok för oglada”. Han delar med sig av vetenskapligt förankrade metoder för ökad livsglädje.

Lars Ström är författare till Handbok för oglada, en självhjälpsbok med vetenskapligt förankrade metoder för ökad glädje och harmoni. På ett av Partsrådets seminarium berättade han om fyra framgångsfaktorer när babianer hanterar stress.

– Framgångsrika babianhannar bryr sig inte om hot i onödan, men om hotet blir verklighet reagerar de direkt. De ägnar också mycket tid åt att plocka löss och umgås och avreagerar sig om de utsätts för frustration.

Här har människor mycket att lära, menade han. Vi bryr oss om hot i onödan – vill framstå som duktiga och perfekta och bryr oss mycket om vad andra människor tycker om oss. Samtidigt reagerar vi ofta inte på verkliga hot och har svårt att säga ifrån. Vi är också dåliga på att ta oss tid att leka eller att ge och få massage – vår motsvarighet till att ”plocka löss och umgås”.

Vi är också dåliga på att avreagera oss, genom till exempel träning.

– Stillasittandet är ett stort hälsoproblem, allt i kroppen stannar av. Även om vi tränar en timme om dagen så sitter vi kanske stilla i nio timmar, konstaterade Lars Ström.

Fyra val i alla situationer

Lars Ström pratade om Acceptance and Commitment Therapy (ACT) som en vetenskapligt förankrad metod till förändring och ökad livsglädje. ACT har sin grund i kognitiv beteendeterapi (KBT) och bygger på fem fokusområden: psykologisk kunskap, fysiologi, tankar, känslor och beteende.

Psykologisk kunskap handlar om att öka medvetenheten hos sig själv – om att det är normalt att ha ångest, vara stressad och deprimerad och om hur man reagerar i jobbiga situationer.

– I praktiken har vi fyra val i alla situationer – att fly situationen, att stanna kvar och försöka förändra, att stanna kvar och acceptera och slutligen att stanna kvar och lida och eventuellt även förvärra situationen, förklarade Lars Ström.

Sitt bästa jag

Att arbeta med beteenden handlar bland annat om exponering – att göra lite i taget av det som man tycker är otäckt. Lars Ström beskrev det som att ”utsätta sig för sitt bästa jag” och menade att det inte behöver ta mer än tre timmar av exponering för att få en person att bli av med till exempel ormfobi.

Man kan även motivera sig själv och andra till att göra saker fast de inte känns rätt, istället för att ”vänta på det rätta tillfället”. Om man vågar försöka fast det inte känns rätt, kommer det att bli lättare när man väl har gjort samma sak några gånger.

Lars Ström tipsade deltagarna om en övning där man ser över både sitt yttre beteende och sina känslor och tankar (inre beteende).

– Fundera över vad ni gör för mycket och för lite av. För mig kan det till exempel handla om att jag tränar och träffar vänner för lite och använder Facebook och tittar på TV för mycket och att jag vill känna mer glädje och mindre oro. När jag ägnar mer tid åt sådant som jag vill göra minskar tiden automatiskt för det jag vill göra mindre av, vilket leder till ökad glädje och minskad oro, menade han.

Foto: Catharina Biesèrt.

Distans till tankar och känslor

När man arbetar med fysiologin kan man ägna sig åt avslappning och medvetandeträning och sträva efter en kemisk balans när det gäller mat och dryck. Även fysisk aktivitet är viktigt.

Lars Ström gav exempel på övningar att ta till för att arbeta med sina tankar och med sina känslor.

– Man kan öva sig på att hitta distans till sina tankar. Det blir en annan innebörd om man istället för att tänka ”de tycker jag är tråkig” tänker ”jag har en tanke om att de tycker att jag är tråkig”.

Att förstå hur känslor fungerar och hur man kan hantera dem är andra grundläggande delar i Acceptance and Commitment Therapy. Lars Ström menade att samtidigt som man noterar sina känslor kan man öva sig på att inte reagera på dem.

– När man håller tankarna framför ögonen ser man bara fragment av omgivningen. Det är lättare att umgås med omgivningen om man lägger tankarna i knät eller i ryggsäcken istället, sa han.

– Det är viktigt att se läget med öppna ögon även om man inte gillar det. Att notera känslor och tankar och tillåta dem, menade Lars Ström.

Relaterat innehåll