Arbetsmiljö

Nytt webbaserat arbetsmaterial: Otillåten påverkan

den 21 december 2020

Partsrådet har tagit fram ett webbaserat arbetsmaterial för att hjälpa statliga verksamheter att komma till rätta med otillåten påverkan, det vill säga att enskilda medborgare genom olika slags hot försöker påverka myndighetsutövningen.

I materialet finns bland annat filmade exempel, kommentarer från experter och övningar att ladda ner och genomföra på arbetsplatsen.

Arbetsmaterialet Otillåten påverkan

Relaterat innehåll