Arbetsmiljö

Seminarium: Samtalsgrupper förebygger ohälsa

Ulla Peterson, PhD Lektor vid Linnéuniversitetet.

torsdag 10 oktober 2019

Under ett av Partsrådets seminarium i oktober 2019 berättade Ulla Peterson, PhD Lektor vid Linnéuniversitetet, om hur man bland annat kan förebygga stress och ohälsa genom kollegiala samtalsgrupper.

Seminariet hölls den 10 oktober 2019.

Relaterat innehåll