Arbetsmiljö

Seminarium: Lär dig grunderna i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Illustration av personer som tillsammans bygger ett pussel på höjden (surrealistiskt).

måndag 5 oktober 2015

Om din arbetsplats blev utnämnd till Sveriges bästa arbetsplats – vilka faktorer skulle du lyfta fram som förklaring till att ni har fått priset? Jan Miörner, filosofie kandidat i personal- och arbetslivsfrågor, tipsar om övningen som kan användas för att lägga grunden för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Han har arbetat i 20 år som konsult och hjälpt många offentliga organisationer med sitt arbetsmiljöarbete.

Seminariet hölls den 8 september 2015.