Arbetsmiljö

Webbinarium: Krisstöd kopplat till trakasserier, hot och våld i arbetslivet

Person framför grå skärm.

fredag 15 maj 2020

Krishändelser som utmärks av att andra människor vill oss illa är oftast mycket mer påfrestande och svårare att bearbeta än många andra kriser. Hot och våld i arbetslivet är därför ett speciellt problem som kräver särskild uppmärksamhet.

Legitimerad psykoterapeut Anna Niva berättar här om hur människor kan reagera på en stressfylld situation, vilka insatser som är verkningsfulla och när i tid dessa insatser gör mest nytta. Bland annat tar hon upp myter och forskning kring människors olika krisreaktioner, skyddsfaktorer och förebyggande arbete, rekommenderade akuta insatser och insatser över tid samt yrkesrollen som skydd.

Webbinariet sändes den 15 maj 2020.