Arbetsmiljö

Webbinarium: Förebygga konflikter och skapa robusta samarbetskulturer

Illustration av sex personer som tillsammans håller i en lång stav framför fyra stora kugghjul.

fredag 9 oktober 2020

Samarbete lönar sig – konflikter kostar. I det här webbinariet berättar Thomas Jordan, som är docent, forskare och lektor vid Göteborgs universitet, om vad konflikter är och vilka reaktioner och drivkrafter som kan uppstå i konfliktsituationer.

Förståelse hur konflikter fungerar är en förutsättning för att kunna bygga en robust samarbetskultur. Begreppet ”robust samarbetskultur” står för en arbetsplats som klarar av att fungera väl, även när det finns betydande meningsskiljaktigheter. På sådana arbetsplatser finns redskap för tidig problemlösning för att förhindra att konflikter eskalerar. Du får också en introduktion till e-utbildningarna Konflikthantering och Robusta samarbetskulturer.

Webbinariet sändes den 8 oktober 2020.