Hållbart arbetsliv

Är arbete bra för hälsan? Ja, säger forskaren Eva Vingård

Person i föreläsningssituation

måndag 6 maj 2019

Nu har Hållbart arbetslivs tjänst Effektiva team haft sin andra nätverksträff. Den här gången fick deltagarna möjlighet att lyssna till Eva Vingård, professor emerita i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet. Deltagarna fick ta del av hennes perspektiv på teamutvecklingsarbetet utifrån den forskning som Eva arbetat med under lång tid. Ta del av några intryck från dagen genom bilderna nedan.

Cirkeldiskussioner under dagen

Effektiva team är en tjänst som belyser arbetsgruppens vikt för hållbara organisationer. Forskaren Eva Vingård, var inbjuden för att ge inspiration och input till deltagarna, alla från myndigheter som arbetar aktivt med teamutveckling sina organisationer på olika sätt. Maria Wigenius Sjöberg, projektledare för tjänsten Effektiva team berättar:

– Vi ville bjuda in Eva för att hon skulle få chans att ge inspiration till hur vi jobbar med frågor om arbetsgruppens vikt för social och organisatorisk hållbarhet. Med inlägg från forskningen kan vi arbeta med våra frågor ännu smartare och mer effektivt. Hon gav oss fördjupad kunskap kring hur en god arbetsmiljö som omfattar att arbetet är meningsfullt, begripligt och hanterbart leder till ett hållbart arbetsliv.

Kammarkollegiet

Under dagen delade även Kammarkollegiet med sig av sina erfarenheter och sin resa med att arbeta med teamutveckling. Anna Narving, HR-strateg på Kammarkollegiet, berättade om de goda resultat myndigheten haft i sitt arbete.

Nästa träff är i juni. Ta gärna del av Skatteverkets erfarenheter.