Hållbart arbetsliv

Bättre arbetsdag, varje dag

tisdag 5 mars 2019

Under hösten lanseras Partsrådets nya arbetsområde Hållbart arbetsliv. Arbetsområdets syfte ”Bättre arbetsdag, varje dag” kommer att genomföras med hjälp av nytänkande, enkla och förtroendeskapande tjänster.

Under en femårsperiod kommer anpassade tjänster som ger praktisk nytta att erbjudas lokala parter. Ambitionen är att stärka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och bidra till friska och engagerade arbetsplatser.

- Behovet av att adressera arbetslivet utifrån ett hållbarhetsperspektiv har aldrig varit mer aktuellt än nu. Det nya arbetsområdet tar ett brett angreppssätt gällande frågan för att bidra till friska och engagerade arbetsplatser, menar Åsa Erba Stenhammar, Lena Emanuelsson och Helen Thornberg, styrgruppsledamöter i arbetsområde Hållbart arbetsliv.

- Partsrådet kommer genom Hållbart arbetsliv att arbeta på ett helt nytt sätt och tillhandahålla anpassade tjänster för att adressera specifika behov. Operativt stöd kommer att erhållas för att bemöta aktuella frågeställningar och vår förhoppning är att kunna bidra med positiva effekter redan i höst, säger Anna Falck, styrgruppsordförande i Hållbart arbetsliv.

De första tjänsterna kommer att erbjudas under hösten 2018. Läs mer om dem här. Ytterligare information om de nya tjänsterna kommer inom kort.