Hållbart arbetsliv

Därför vill Hållbart arbetsliv skapa system för livslångt lärande

Aktiva diskussioner under öppet hus.

tisdag 11 juni 2019

Nyligen bjöd Hållbart arbetsliv in till öppet hus för att fånga upp det stora intresset från programmets lanseringsevent. Programchef Emilia Liljefrost modererade dagen som bland annat innebar en djupdykning i de tjänster som Hållbart arbetsliv erbjuder.

På lanseringen av Partsrådets nya program Hållbart arbetsliv betonade Emilia vikten av att tjänsterna kan anpassas efter olika kärnverksamheter, eftersom det är då de bidrar med störst nytta. En utgångspunkt är att organisationer ska bli självlärande – och på så vis stå rustade för framtidens utmaningar.

Emilia och det partsgemensamma guldägget

Hur hänger Darwins teorier ihop med ett Hållbart arbetsliv?

Darwin konstaterade att det inte är den starkaste som överlever, utan de som förmår att anpassa sig bäst. Emilia utgår från samma filosofi och menar att dagens organisationer behöver lära i takt med samhällets utveckling. Programmets tjänster ska hjälpa statliga organisationer i deras befintliga miljö och identifiera nycklar som gör detta möjligt. Istället för helomvälvande förändringar så väljer Emilia att förespråka små justeringar som faktiskt går att genomföra med hjälp av det operativa stöd programmet erbjuder. Sådana insatser får kraft av partsgemensamt arbete.

Hur skiljer sig Partsrådets program Hållbart arbetsliv från andra aktörer som finansierar och sammanställer forskning på området?

Det finns flera initiativ och forskningsfinansiärer som strävar efter kunskap inom arbetsmiljö och hälsa. Emilia menar att Hållbart arbetsliv vill vara stödet och inspiratören som gör att myndigheterna kan omvandla kunskapen till praktisk nytta. För att lyckas med detta har en intensiv dialog förts mellan partsföreträdare på över 50 statliga myndigheter. En styrka i upplägget är att både arbetsgivare och fack står bakom det partsgemensamma initiativet.

Tjänsteleverantörerna berättade mer

Hur matchas Hållbart arbetslivs tjänster med rätt behov?

Hållbart arbetsliv erbjuder kostnadsfritt operativt stöd anpassat efter de behov som finns hos statliga myndigheter. Ett första steg är att kontakta Partsrådet för dialog om vilka tjänster som passar just er organisation. Genom att ställa frågan varför både en och två gånger kan behoven kartläggas. Därefter riktas insatser som kan ge verksamhet en skjuts framåt. Läs mer om tjänsterna som erbjuds idag och anmäl intresse.