Hållbart arbetsliv

De lärande organisationerna kommer att definiera vår framtid

den 20 oktober 2021

Pandemin har medfört och initierat stora förändringar vad gäller den digitala utvecklingen. Enligt Claudia Olsson, världskänd entreprenör och expert inom digitalisering, gäller det att bygga vidare på det momentum som nu skapats. Och för henne är det uppenbart att det är lärandet som är nyckeln till framtiden.

Under lanseringen av Hållbart arbetslivs tjänst Lärande i förändring bjöds entreprenören Claudia Olsson in för en inledande inspirationsföreläsning. Med lärande och innovation i fokus driver hon bolaget Stellar Capacity som hjälper organisationer och individer att utveckla digitala färdigheter och ett framtidsäkrat ledarskap. Hon har dessutom engagemang i World Economic Forum.

Färdigheter som håller över tid

Under föreläsningen pekar Claudia Olsson på en rapport från 2020 framtagen av just World Economic Forum. Rapporten visar att 42 procent av de nyckelfärdigheter som krävs för att utföra existerande jobb kommer att förändras fram till 2022. Det handlar inte bara om att det dyker upp nya typer av jobb, utan även om att innehållet i existerande jobb förändras.

Samtidigt finns en rad förmågor som kan anses vara mer tidsbeständiga. LinkedIns årliga kartläggning visar att de mest efterfrågade ”mjuka färdigheterna” idag är kreativitet, övertygelseförmåga, samarbete, anpassningsförmåga och emotionell intelligens.

– Den här typen av förmågor kallas normalt för ”soft skills”, men vi på Stellar Capacity ser dem istället som ”power skills”. Det är just dessa förmågor som krävs för att vi över tid ska kunna ta till oss tekniska färdigheter inom exempelvis blockkedjeteknik, cloud computing, analytiskt resonerande, AI och UX-design. Medan tekniska färdigheter behöver uppdateras kontinuerligt varar power skills över tid, förklarar Claudia Olsson.

Aktivt lärande allt viktigare

Redan 2018 pekade World Economic Forum i rangordning ut analytiskt tänkande och innovation, komplex problemlösning, kritiskt tänkande samt aktivt lärande som de viktigaste färdigheterna. Både inför 2022 och vidare fram till 2025 har det aktiva lärandet flyttats upp till plats nummer två på listan för de viktigaste färdigheterna.

– Lärandet är helt enkelt nyckeln för att vi ska kunna ta vara på den digitala utvecklingen, liksom för att vi ska kunna identifiera och hantera de eventuella risker som utvecklingen också medför, slår Claudia Olsson fast.

Vinnarna är de som håller tempot och satsar

Claudia Olsson menar att vinnarna i en snabbföränderlig värld med ökande komplexitet kommer att vara de individer och organisationer som kan upprätthålla hastigheten på lärandet – och som kombinerar lärande inom teknik med utvecklingen av de mer mellanmänskliga färdigheterna. 

Hon avslutar med att utmana ledare och medarbetare att mer aktivt engagera sig i lärandet, att kartlägga kompetensbehoven i organisationen och att främja nyfikenhet för den senaste utvecklingen inom såväl teknik som mänskliga färdigheter.