Hållbart arbetsliv

Effektiv samverkan på IVO

Foto: IVO

fredag 19 februari 2021

Utgångspunkten för tjänsten Effektiva team är att stödja myndigheter att komma igång med teamutvecklingsarbete och bidra till team som vet både vad och hur deras uppdrag ska genomföras. Det centrala temat kan skapa nytta även i grupper som inte arbetar tillsammans på daglig basis, till exempel samverkansgrupper. I februari fick samverkansgruppen på Inspektionen för vård och omsorg prova på delar av tjänsten.

Redan våren 2019 inledde Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ett samarbete med Partsrådet och programmet för hållbart arbetsliv ifråga om tjänsten Effektiva team. IVO har sedan dess arbetat med teamutveckling i delar av verksamheten och ska nu göra en större utrullning i myndigheten. Inför detta steg fick myndighetens samverkansgrupp delta i en workshop kring tjänsten Effektiva team i februari.

– Vi såg vikten av att ha samverkansgruppen med på tåget inför etableringen av teamutveckling på olika nivåer och i olika typer av grupper. Workshoppen var därför ett sätt att ge en ökad förståelse av teamutveckling och samtidigt ge möjlighet för samverkansgruppen att få smaka på upplägget för ökad förståelse för tjänsten och vad den kan göra för organisationen, berättar Madeleine Ottahal, HR-specialist på IVO.  

Möjlighet att förtydliga förväntningarna   

En av workshopdeltagarna var Mats Holmgren, inspektör och facklig representant för Vårdförbundet.

– Mina förväntningar på workshoppen var att få fördjupad information och bättre förståelse för teamutveckling, och det infriades med råge. Jag blev jättepositivt överraskad över hur tydligt det var att vi jobbar mot samma mål och faktiskt inte arbetar i ett motsatsförhållande som parter brukar göra. Vi hade även möjlighet att förtydliga våra förväntningar på vad vi faktiskt kan arbeta med i den här gruppen, berättar han.
 Foto: Privat

Workshop som gav mersmak

Den positiva upplevelsen kan leda till att samverkansgruppen framöver kommer att arbeta vidare med sin teamutveckling, även om det inte finns beslut på en regelrätt teamutvecklingsinsats ännu.

– Den här halvdagen gav mersmak på ett sätt som kanske inte var väntat. Vår grupp hade ett öppet diskussionsklimat, vilket är en bra förutsättning för oss att utvecklas vidare. Min upplevelse är att samverkansgrupper i andra myndigheter kan ha nytta av den här introduktionen. Det dyker upp många frågor som kan vara till nytta i samarbeten överallt, menar Mats Holmgren.

Ytterligare en myndighet som introducerar delar av Effektiva team för sin samverkansgrupp är Kammarkollegiet. Deras workshop är planerad till mars.  

Relaterat innehåll