Hållbart arbetsliv

”Ett hållbart arbetsliv ska sättas i verksamheternas DNA”

Vy över åhörare under Hållbart arbetslivs lanseringsevenemang.

måndag 9 september 2019

Under vårens lanseringsevent för Hållbart arbetsliv hördes många röster gällande vad som gör satsningen relevant. En av talarna var socialförsäkringsminister Annika Strandhäll som särskilt poängterade vikten av att arbeta partsgemensamt med frågan om hållbarhet i arbetslivet.


(För textning, klicka i CC)

Strandhälls syn är att det inte finns några målkonflikter mellan verksamheters kärnuppdrag och ambitionen att nå friskare arbetsplatser. Tvärtom är det något alla bör satsa på.

- Det är en uppgift för alla moderna arbetsgivare och arbetsplatser. Sedan måste vi inom politiken ge förutsättningar till de statliga verksamheterna. Men det finns ingen enskild sektor, myndighet eller regering som kommer lösa utmaningen. Det är något vi måste lösa gemensamt, bortom de berömda och tråkiga stuprören. Samtidigt handlar det om ett långsiktigt arbete, där arbetet med ett hållbart arbetsliv ska sättas i verksamheternas DNA.

Civilminister Ardalan Shekarabi, som också talade under dagen valde bland annat att lyfta fram hur partsmodellen kunnat bidra till ett hållbart arbetsliv.

- Tittar man på den statliga arbetsgivarpolitiken under de senaste 50 åren så har väldigt mycket handlat om att förstärka partsmodellen och få andra delar av arbetsmarknaden att efterlikna samma modell. Det förutsätter i sin tur aktiva parter som för dialog och samverkar och det är Hållbart arbetsliv ett perfekt exempel på.