Hållbart arbetsliv

Experter slöt upp för att diskutera kollektiv intelligens

Per Lagerström, Maria Wigenius-Sjöberg, John Mellqvist. Foto: Adam Alberius.

torsdag 19 september 2019

Partsrådets program Hållbart arbetsliv ska bidra till en bättre arbetsdag, varje dag i staten. För att lyckas bjöds experter på området in till ett rundabordssamtal i Almedalen. Samtalet hölls i Partsrådets mobila utställning Ursäkta röran – omställning pågår, och mer specifikt kom diskussionen att handla om kollektiv intelligens och hur det kan användas på bästa sätt. Nedan följer några insikter från samtalet.

Lärande – mer än ett event

Kollektiv intelligens handlar, något förenklat, om hur individer samarbetar i grupp och drar nytta av medlemmarnas olika kunskaper. Förr i tiden organiserades medarbetare så att deras händer och fötter kunde användas på bästa sätt, men idag kräver verksamhetens behov snarare att vi får ut så mycket hjärna som möjligt. Den här förändringen, som även påvisas i utställningen, innebär ett tydligt perspektivskifte. Rundabordsdeltagarna enades om att vi bör se bortom enskilda lärotillfällen och tillfälliga team building-övningar. För att utvinna så mycket kollektiv hjärnkraft som möjligt bör vi istället se lärandet som en livslång process och något som ska integreras i den ordinarie verksamheten.

Lotta Murvall

Hur påverkas prestationsförmågan av förändrade arbetssätt?

Högpresterande team kännetecknas bland annat av att det finns psykologisk tillit och utrymme att göra fel. En fråga som väcktes under diskussionen var ifall förändrade arbetsförhållanden riskerar att urholka den psykologiska tryggheten - och därmed prestationsförmågan. Leder ökad flexibilitet, distansarbete och flexibla anställningar till att arbetsteam presterar sämre på sikt? Eller kommer vi se nya typer av innovationer och ledarskap som svarar mot framtidens behov? Svaret vet vi inte än – men ett medskick från dagen är att vi behöver reflektera mer över hur teknologier påverkar både individ och grupp.

En specialiserad framtid

För att kunna fördjupa kunskapen inom framtidens organisationer väntas allt fler nischade specialister behövas. En utmaning som diskuterades var hur dessa specialistkunskaper från enskilda individer ska kunna brygga över till andra områden, och hur vi gör för att uppnå en så kallad kunskapsintegration. Några nycklar som identifierades var förmågan att skapa ett gemensamt språk för chefer och medarbetare, och hur man kan identifiera ett kitt som håller människor samman. Det kan exempelvis handla om att identifiera drivkrafter inom organisationen, eller om att etablera en kultur som uppmuntrar lärande. Eftersom alla organisationer är unika finns få givna svar, men ett första steg är att lyfta frågan om hur kollektiv intelligens kan stärka verksamheten och vad som krävs för att nå dit.

Ylva Nordling