Hållbart arbetsliv

Fyra förmågor för kollektiv intelligens

Gunnar Westling

tisdag 10 mars 2020

Andreas Werr och Gunnar Westling från Handelshögskolan är experter på organisationsutveckling och forskningsområdet kollektiv intelligens. Som tjänsteleverantörer för Hållbart arbetsliv hjälper de myndigheter att bli effektivare, smartare och mer hållbara. I den här artikeln har en av deras föreläsningar kokats ned och ger svar på vilka förmågor som krävs för att skapa kollektiv intelligens.

Andreas Werr

1. Representationsförmåga
Att skapa och upprätthålla en rik och delad förståelse av sin uppgift, omgivning och resurser

Föreställ dig individer som ska genomföra ett uppdrag, men att de har helt olika uppfattning om hur de ska gå tillväga. Ingen har nödvändigtvis rätt eller fel, men resultatet blir lidande. Kollektiv intelligens handlar om att man måste definiera ramarna och få in medlemmarnas olika perspektiv. Vad vill gruppen och hur ska vi nå dit?

2. Integrationsförmåga
Att dynamiskt och följsamt samordna kunskapsresurser för att agera som en enhet med omsorg om varandra och uppgiften

Fantastiska individer utan samspel blir sällan bra. Ett fotbollslag med individuellt skickliga spelare måste kunna lira ihop. Man bör sträva efter ”nätverkande beteenden”, det vill säga att utbyta kunskap, upprätta relationer och att återberätta skeenden. Det gör att man kan integrera gruppens kunskaper och få ett bättre utbyte.

3. Reflektionsförmåga
Att kunna växla mellan problemdefinition och problemlösning för att lära och förbättra sina egna processer och resultat

Föreställ er att ni är utsvultna och kommer hem. Det enda ni hittar är en burk med pilsnerkorv, men ni hittar ingen konservöppnare. Så hur får ni upp burken? Andra verktyg, eller gå över till grannen? Eller backar ni ett steg och tänker – vi kan ju gå och köpa pizza. Vad är egentligen problemet – att få upp burken eller att ni är hungriga? På det sättet kan gruppen pendla mellan problemdefinitionen och problemlösningen.

4. Relationsförmåga
Att bygga en trygg social miljö där deltagarna känner förtroende för varandras kunskaper och avsikter

Goda kommunikationsmönster behövs för att prestera väl i grupp. Kollektiv intelligens kan därför stödjas av jämnare talarfördelning, att man upprepar och bekräftar varandra, samt bekräftar varandras perspektiv. Högpresterande team kan fokusera mer på uppdraget, medan mindre högpresterande team lägger mer fokus på relationsdrivande kommunikation.