Hållbart arbetsliv

Hur stöttas ni av tjänsten Fånga tidiga tecken?

onsdag 22 maj 2019

Fånga tidiga tecken är den mest populära av Hållbart arbetslivs åtta tjänster. Det är en workshop som stöttar myndigheter i att arbeta mer proaktivt för att förebygga stress och ohälsa. Idag har ett tjugotal myndigheter avropat eller tagit del av tjänsten och många är intresserade av nästa steg. Under ett seminarium delade Patent -och registreringsverket med sig av sina erfarenheter.

Idag läggs 80 procent av alla medel på reaktiva insatser som hanterar ohälsa. Om man istället jobbar med att identifiera tidiga tecken har man möjlighet att man minska kostnaderna och öka resurserna på arbetsplatsen. Det är runt den insikten Hållbart arbetslivs tjänst Fånga tidiga tecken kretsar.

- Ibland innebär stresshantering att man identifierar att någon är stressad, men glömmer att tolka varför personen är stressad. Tolkningen är det viktiga, och det är det som driver diskussionen på workshoppen Fånga tidiga tecken, berättade Christian Linderholm, tjänsteleverantör på Hållbart arbetsliv.

Partsgemensamt ger resultat

Under seminariet fick deltagarna bidra med sina egna reflektioner om stress, ohälsa och utbyta erfarenheter. Interaktivitet är genomgående något programmet Hållbart arbetsliv tar fasta på, både i tjänsteleveranser och fortsatt utveckling. Programchef Emilia Liljefrost inledde seminariet med att trycka på vikten av samskapande och hur programmet Hållbart arbetsliv är ett svar på behov hos medlemmarna:

- Det partsgemensamma borgar för resultat ute på arbetsplatserna. Eftersom vårt program Hållbart arbetsliv är ett resultat av ett uppdrag från våra medlemmar är det viktigt att vi fortsätter dialogen. Samtidigt vill vi berätta mer om det tjänsteprogram vi idag erbjuder, och hur man gör för att ta del av tjänsterna.

Hållbara arbetsgivare är attraktiva arbetsgivare

Theresia Lasu Waleij, HR-specialist på Patent-och registreringsverket (PRV), berättade om deras erfarenheter av tjänsten Fånga tidiga tecken. Theresia berättade om vikten av ett hållbart arbetsliv för att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare.

- För oss var programmet del i en röd tråd av utvecklingsarbete där vi fokuserar på ledar-och medarbetarfokus och arbetsmiljöarbete. De insatser vi tagit del av gör att vi stärks i det arbete. Det är lätt att se att fånga tidiga tecken som en liten fråga i det stora hela, men diskussionerna landade i mycket bredare frågor som påverkar hur vi jobbar i det dagliga med våra medarbetare.

På PRV är arbetet med medarbetare, arbetsmiljö och utveckling del i ett strategiarbete för att fortsätta vara en hållbar och attraktiv arbetsgivare. Medskicket till myndigheterna på plats från Theresia var att lägga fokus på hur man gör, inte bara vad man gör, i utvecklingsarbetet och att Fånga tidiga tecken har bas i en sådan metod.

Vill du veta mer om Hållbart arbetslivs tjänster?

Du hittar all information här. Första steget för avrop är en intresseanmälan, kontakta hallbartarbetsliv@partsradet.se för att veta mer. Oavsett kontaktväg så hjälper vi er vidare direkt.