Hållbart arbetsliv

IA-systemet finansieras långsiktigt

Foto: Scott Graham, Unsplash.

torsdag 27 juni 2019

Nu har förhandlingsledningen beslutat att IA-systemet, som erbjuds av programmet Hållbart arbetsliv, kommer att finansieras av Partsrådet för myndigheternas nyttjande även efter 2022.

”Parterna har kommit överens om en långsiktig finansiering av avgiften för IA-systemet, vilket innebär att Partsrådet kommer att kunna erbjuda finansiering även efter 2022. Vi är glada att kunna möta upp den efterfrågan som kommit från medlemmarna”, säger Anna Falck förhandlingschef på Arbetsgivarverket och styrgruppens ordförande. 

IA-systemet från AFA försäkring är ett digitalt verktyg för systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är flexibelt och har en mångfald av alternativ för anpassning, vilket gör att myndigheterna kan anpassa det till sin verksamhets behov. Genom Hållbart arbetsliv har Partsrådet gjort IA-systemet tillgängligt i statlig sektor för första gången. Det är en av programmet mest populära tjänster och under året har många myndigheter anslutit sig till systemet. Att tjänsten nu erbjuds långsiktigt är på efterfrågan av medlemmarna.

Läs mer här