Hållbart arbetsliv

”Organisationer mår bra av att stanna upp och reflektera”

Kommunikatörerna introduceras till utställningen.

fredag 27 september 2019

Utställningen Ursäkta röran: omställning pågår är en tjänst som ska väcka diskussioner om ett hållbart arbetsliv i staten. Utställningen är en del av programmet Hållbart arbetslivs nya tjänster och har nyligen rullat ut på turné till några av landets myndigheter. De sista veckorna har tjänstens workshopformat finslipats och på en frukostklubb för kommunikatörer i partssystemet berättade Viktor Aqvilin, som är en av utförarna av tjänsten, om resan.

Ursäkta röran är en interaktiv och workshop-präglad utställning på 24 kvadratmeter. Deltagarna rör sig mellan olika ”rum” där de genom övningar och moment får lära känna sig själva och sin organisation bättre.

I början av september har Ursäkta röran varit placerad på Ekskäret Klustret Stockholm. Där har workshopformatet testkörts för utvalda grupper bestående av både myndigheter, forskargrupper och fackliga organisationer.

- Att göra workshopen tillsammans med experter på organisationsutveckling innebär såklart en extra press, men jag ser det främst som en möjlighet till feedback. Vi har fått bra respons och även initierat samtal om vad som kan förbättra arbetsmiljön här på Klustret. Jag tror alla organisationer mår bra av att stanna upp och reflektera över sin situation emellanåt. Det blir ett viktigt andrum.

Viktor Aqvilin

Viktor beskriver Ursäkta röran som en resa. Det hela började med en 250 kvadratmeter stor utställning som togs fram på beställning av AFA Försäkring och utvecklades av Arbetets museum i Norrköping. De bästa delarna kokades sedan ned till ett grundmaterial som nu anpassats för statlig sektor och utifrån det har Hållbart arbetsliv utvecklat ett workshopkoncept.

- Vi förbättrar hela tiden övningarna och anpassar dem efter vilken organisation vi jobbar med. Alla myndigheter genomgår förändringar, vissa mer dramatiska och andra mer subtilt. Digitalisering och nya arbetssätt är exempel på förändringar som kan upplevas jobbiga, men historien visar att Sverige varit bra på att genomgå förändring tidigare.

I höst åker Ursäkta röran på turné. Vill du veta mer kan du läsa mer om tjänsten här. Denna veckan och nästa står på Världskulturmuseet i Göteborg. Hör av dig till hallbartarbetsliv@partsradet.se om du vill veta mer.