Hållbart arbetsliv

Pilot till tjänsten Arbetslivsresan: om och för ett längre arbetsliv

onsdag 5 april 2023

Partsrådet söker pilotmyndigheter som vill ta del av en av våra senaste tjänster, Arbetslivsresan.

Om tjänsten

Tjänsten Arbetslivsresan fokuserar på att skapa förutsättningar för lokala parter att arbeta med frågan om ett längre arbetsliv samt skapa förutsättningar för medarbetare att kunna och vilja arbeta längre.

Deltagarna börjar med att välja en av de följande fem teman för att sedan ta del av inspiration från forskare och experter samt processtöd i att fortsätta arbeta med den valda frågan:

  1. Hälsofrämjande arbetsmiljö
  2. Främja återhämtning och flexibilitet
  3. Främja socialt stöd och delaktighet
  4. Främja motivation, stimulans och tillfredställelse
  5. Främja kunskap, kreativitet och kompetensutveckling

Syftet med workshopparna och processtödet är att det ska mynna ut i en konkret handlingsplan för arbetet i organisationen.

Processledande stöd genom hela tjänsten

Som pilotmyndigheter får ni ett processledande stöd från Partsrådet genom hela tjänsten fram till utvärdering.

För att utvärdera och se utfallet av tjänsten samt kunna samla ihop lärdomar, erfarenheter och tankar kring själva tjänsten kommer representanter från de olika pilotmyndigheterna att delta i ett lärandeforum.

Vad som behövs för att bli pilotmyndighet

För att kunna ta del av piloten behövs ett partsgemensamt avrop från myndigheten eller organisationen, där era centrala lokala parter behöver ha kännedom om ert deltagande.

Efter det bokas ett planeringsmöte med Partsrådets utvecklingssamordnare för att bestämma vilket tema som organisationen vill arbeta vidare med samt bokning av workshopstillfällena.

Tidslängd

Workshopstillfällena är byggda på tre timmar och vid två tillfällen per myndighet eller organisation.

På det tillkommer ett uppföljningsmöte på en timme samt ett lärandeforum på två timmar.

Sammanlagt innebär det nio timmar.

För mer information och kontakt: info@partsradet.se

 

Se filmen om varför Arbetslivsresan togs fram, hur ni genomför tjänsten och vilken effekt ni kan förvänta er i organisationen efteråt: