Hållbart arbetsliv

Programmet för hållbart arbetsliv når målgruppen

Foto: Catharina Bièsert.

den 15 november 2021

Programmet för hållbart arbetsliv introducerades 2018 och löper till och med 2023. För att säkerställa att programmets tjänster faktiskt skapar positiv förändring, motverkar stigande sjuktal och främjar ett längre arbetsliv i statlig sektor har Oxford Research i uppdrag att utvärdera insatserna. Den senaste utvärderingen presenterades i november och visar att programmet når sin målgrupp med ett relevant erbjudande.

En av programmets tjänsteleverantörer är konsultföretaget EY som under våren 2021 såg en större efterfrågan på Fånga tidiga tecken, Välkommen tillbaka och Organisationsanpassad möjlighetskarta – det vill säga de tre tjänster som de ansvarar för att leverera. Under hösten 2021 har dessutom intresset för den sistnämnda tjänsten växt, framför allt från stora myndigheter (sektor 5) och länsstyrelser.

Förutsättningarna måste finnas i mottagarorganisationerna

För löpande utvärdering av programmets effekt i statlig sektor står det specialiserade kunskapsföretaget Oxford Research. Ett par av de övergripande observationerna i den senaste rapporten är att programmet når sin målgrupp med ett erbjudande uppfattas som relevant, samt att programmet riktar sig till en mycket heterogen målgrupp, vilket påverkar förutsättningarna att uppnå effekt i organisationerna.

En sådan förutsättning är att tjänsten eller tjänsterna möter ett konkret behov. Dessutom behöver det finnas ett partsgemensamt ägarskap kring frågorna i organisationen. Det krävs också ett tydligt mål med nyttjandet av en tjänst, liksom en plan för det fortsatta arbetet, även efter tjänsteleveransen.  

– Partsrådet har så uppenbart tagit fram ett innehåll som är relevant och av kvalitet, men verktygen i sig leder inte automatiskt till resultat. De måste omsättas i praktiken, leda till beslut, prioriteras tidsmässigt och bli resurssatta på rätt sätt. Det är viktigt att komma ihåg att det är ute i de statliga verksamheterna det hållbara arbetet sker. Vi kan bara bidra till att sätta bollar i rullning, säger Hållbart arbetsliv programchef Emilia Liljefrost.