Hållbart arbetsliv

Receptet för en smidig arbetsåtergång

Receptet för en smidig arbetsåtergång

fredag 11 oktober 2019

Varför är det så svårt för sjukskrivna att återgå i arbete? Under en interaktiv förmiddag bjöds myndigheter in för att diskutera arbetslivsinriktad rehabilitering med fokus på stress och utmatningsproblematik. Utgångspunkten för seminariet var tjänsten Välkommen tillbaka som erbjuds av programmet Hållbart arbetsliv. Caroline Lornudd, psykolog och arbetslivsforskare, ställde flera tankeväckande frågor till publiken:

Receptet för en smidig arbetsåtergång

- Ska rehabilitering så tidigt som möjligt fokusera på arbetsåtergång?

De flesta i publiken verkar eniga om att en tidig återgång är att föredra. Caroline instämmer.

- Det ger tro och hopp om en återgång, samtidigt som man visar att personen är önskad och behövs. Det är framförallt viktigt att få igång ett samtal tidigt om hur man kan komma tillbaka. Därmed inte sagt att man ska återgå till arbetet förhastat. Vissa försöker återgå för snabbt, och struntar i allvarliga symptom. Lättare symptom kan funka, men det kan exempelvis vara svårt med sprängande huvudvärk.

Tjänsten Välkommen tillbaka är en interaktiv halvdagsworkshop som fokuserar på samverkan mellan medarbetare och arbetsgivare. Praktiska övningar varvas med teori om vad som möjliggör en effektiv arbetsåtergång. Sofia Karlsson, som är en av de personer som leder workshoppen, förklarar att den utgår från tre block: en välfungerande rehabilitering, rehabiliteringsresan och organisationens förmåga.

Receptet för en smidig arbetsåtergång

- Det ger möjlighet att diskutera forskning och vilka insatser som finns på plats hos organisationen idag. Men även ett framtidsperspektiv – vad behöver organisationen arbeta med framöver?

Det största blocket handlar om rehabiliteringsresan, där man får träffa de fiktiva karaktärerna Martin och Ilse som blivit sjukskrivna av olika anledningar.

- Tillsammans diskuterar man vad de behöver för hjälp och stöd och hur organisationen kan hjälpa dem tillbaka på bästa sätt, förklarar Sofia.

Receptet för en smidig arbetsåtergång

En viktig del av återgångsprocessen ligger i kontakten mellan arbetstagare och arbetsgivare. Caroline Lornudd ställer ytterligare en fråga till publiken på temat:

- Bör en sjukskriven lämnas ifred till den sjukskrivne själv tar kontakt med arbetsgivaren?

En deltagare räcker upp handen och förklarar att det kan vara svårt för den sjukskrivne att själv ta initiativet. Ibland behöver därför en chef göra det. Caroline nickar återigen instämmande.

Receptet för en smidig arbetsåtergång

- Det gäller förstås att kontakten som arbetsgivaren tar blir rätt och inte för påträngande. Men en tidig kontakt är att föredra. Jag hörde en fin historia om en arbetsgivare som gjorde allt för att nå fram till sin anställd, då medarbetaren varken svarade i telefon, på sms, mail eller brev. Det som tillslut lyckades skapa kontakt var ett handskrivet vykort. Ibland får man vara kreativ för att visa att man bryr sig om sina anställda.

Som myndighet kan ni avropa den evidensbaserade workshopen helt gratis och fördjupa era kunskaper om organisationens roll i rehabiliteringsarbetet. Avropet ska vara partsgemensamt. Tjänsten Välkommen tillbaka erbjuds av Hållbart arbetsliv – en del av Partsrådet.

Läs mer om hur ni avropar tjänsten här.