Hållbart arbetsliv

Så ska datadrivna insikter öka välmåendet på statliga myndigheter

tisdag 24 september 2019

Att värna om arbetsmiljöfrågor och medarbetares hälsa är en självklarhet för de flesta organisationer, men mycket arbete återstår i kampen mot sjuktalen. Lars-Gunnar Lindberg på AFA Försäkring arbetar med statistikens kraft för att bidra till säkrare och friskare organisationer runt om i landet. Som chef för IA-systemet hjälper han organisationer att lära av varandra för att förbättra arbetsmiljön.

- Det är fantastiskt kul att hjälpa organisationer i sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Systemet är unikt, eftersom organisationer i samma bransch faktiskt väljer att dela med sig av sina erfarenheter om arbetsmiljön och tillsammans skapa en säkrare arbetsmiljö Tillsammans med Hållbart arbetsliv kan vi för första gången möjliggöra verktyget för människor i statliga myndigheter.

Utöver branschjämförelser och databaserade analyser, så underlättar IA-systemet arbetet med att rapportera, följa upp och åtgärda händelser på enskilda arbetsplatser. För AFA Försäkring, som för parternas räkning hanterar de kollektivavtalade sjuk- och arbetsskadeförsäkringarna, är syftet med satsningen att minska antalet skador i arbetslivet. Tillsammans med Partsrådet kan nu även systemet implementeras kostnadsfritt av statliga myndigheter.

- Teoretiskt finns det nu cirka 240 arbetsgivare inom staten som skulle kunna avropa tjänsten. Men uppstarten av systemet är inget de behöver göra på egen hand, vi stöttar dem såklart i processen. Vi hjälper enskilda arbetsgivare till den bästa uppsättningen av IA utifrån deras behov och utbildar också de som ska administrera systemet.

Ursprungligen användes systemet inom pappersindustrin, men idag omfattar det ett 40-tal branscher och närmare 900 000 medarbetare. Då fler branscher tillkommit har även fler arbetsmiljöutmaningar inkluderats – så som ökat fokus på OSA-frågor (organisatorisk och social arbetsmiljö).

- För några år sedan så var jag hos en chef som sa: IA-systemet verkar jättebra men vi har ju inga risker. Han tänkte att ”här ramlar ingen och slår sig”, men istället kan det ju exempelvis finnas psykosociala utmaningar. Om effektiva rutiner saknas för att rapportera risker så kan man till slut gå i fällan och tro att man inte har några risker alls.

Lars-Gunnar menar att en av de stora styrkorna med IA-systemet är chansen till överblick.

- Du kan när som helst få statistik över hela organisationen eller enskilda avdelningar, men även branschjämförelser. Du tar enkelt fram rapporter och diagram som kan ligga till grund för ledningsbeslut i arbetsmiljöfrågor. Många ser arbetsmiljö­arbetet som en integrerad del av att vara en attraktiv och effektiv organisation, vilket jag menar att det här bidrar till.

En vanlig missuppfattning är att systemet ses som en extra arbetsbörda.

- Det är värt att poängtera att IA-systemet har många olika möjligheter till användning och att de inte tvingar till ett sätt att arbeta. Vissa börjar direkt med att rapportera arbetsskador och tillbud, medan andra väljer att inkludera även det mer proaktiva arbetsmiljöarbetet. Exempelvis genom att hantera arbetsmiljöronder och riskanalyser.

För drygt sju år sedan började kommuner i landet att använda systemet. I vissa kommuner har man gått från en bukett av analoga och digitala system för miljöarbete till att få en samlad och enhetlig bild. Eftersom systemet går att anpassa fungerar det för både mindre organisationer och mer komplexa miljöer som kommuner.

- Genom mitt jobb har jag fått se alltifrån hur man tillverkar ost till hur man hanterar arbetsmiljöfrågor inom universitet. Något som slår mig är att alla organisationer alltid tycker att de är så unika, vilket de förstås också är, men det jag lärt mig är ändå att många är mer lika än de tror. Genom att dela kunskap om arbetsmiljöfrågor mellan varandra så kan man undvika att gå på samma minor.

Myndigheter som vill avropa tjänsten hittar mer information på hallbartarbetsliv.nu

Nedan en film om IA-systemet från AFA Försäkring.