Hållbart arbetsliv

Samverkansgruppen tog sig tid att reflektera över tid

Foto: Caroline Edgren

torsdag 16 september 2021

Hållbarhetens konst: Vår tid kretsar kring sambandet mellan tid, reflektion och hållbarhet. Tjänsten levereras i workshopformat och tar avstamp i konstens långsiktiga perspektiv – en metaforisk motvikt till att skynda fram i projekt. Naturvårdsverkets samverkansgrupp var en av de första att ta del av tjänsten sedan den lanserats som inbjudan till pilot, men snabbt gjorts avropningsbar tack vare det stora intresset.

Den fyrhövdade gruppens workshop utspelade sig under en ovanligt varm och solig septembereftermiddag med utgångspunkt från Dramatens trappa i centrala Stockholm. Här möttes de och fick instruktioner av tjänsteleverantören Annika Wik, doktor i filmvetenskap och verksam inom film och samtidskonst med forskning och kunskapsutveckling.

Den första uppgiften var att lyfta gruppens olika perspektiv på och tankar kring några utvalda konstverk i området. Syftet var att förhålla sig till något som redan är skapat och tänkt att finnas på platsen under en lång tid. Denna uppgift följdes av ett pass med fokus på reflektion kring ett gemensamt projekt eller process bakåt i tiden.    

Avdramatiserat sätt att diskutera med- och motgångar

Samverkansgruppens arbetsgivarrepresentant, HR-specialisten Isabella Falck, berättar efteråt att samverkansgruppen är en ganska ny konstellation som kastats rakt in i gemensamma arbetsuppgifter. För deras del blev eftermiddagen ett tillfälle att umgås lite mer förutsättningslöst och lära känna varandra.

Isabella Falck tyckte att tjänsten var intressant och annorlunda på ett positivt sätt:

– Genom att först diskutera konst utifrån ett antal öppna frågor och sedan gå in på våra egna projekt enligt samma premiss fick vi på ett avdramatiserat sätt diskutera både framgångsfaktorer och svårigheter.

Tjänsten bidrar till ökad kreativitet

Lotta Lagerberg, ordförande i Naturvårdsverkets Saco-S-förening, konstaterade efteråt att metoden fungerade bra för att involvera alla i en grupp och tilltala olika personligheter.  

– Det är ett bra sätt att öppna upp samtalet och lyhördheten i en grupp. Tjänsten kan bidra till ökad kreativitet i en grupp som till exempel behöver lösa en utmaning och bland annat formulera gemensamma målbilder, hitta gränssnitt mot fler aktörer eller avgränsa ett uppdrag, tror Lotta Lagerberg.

– För en grupp som arbetat tillsammans under en lite längre tid tror jag tjänsten kan hjälpa till att närma sig mer känsliga eller svåra frågor, och lösa upp knutar i ett avslappnat diskussionsklimat, konstaterade Isabella Falck.