Hållbart arbetsliv

Stoppa stressen i tid

Karin Edvardsson.

onsdag 18 december 2019

Ohälsosam stress utvecklas inte över en natt. Ofta byggs den upp av flera separata händelser över lång tid. Ju tidigare en medarbetare i riskzonen kan få stöd, desto större är sannolikheten att personen kan hålla sig frisk. Ändå läggs 80 procent av alla resurser inom området på rehabiliteringsarbete, berättar organisationskonsulten Karin Edvardsson.

Med tjänsten Fånga tidiga tecken vill programmet Hållbart arbetsliv hjälpa myndigheter att jobba mer proaktivt för att identifiera, tolka och hantera problem med stress och ohälsa innan de växer sig stora. Karin Edvardsson är en av dem som levererar tjänsten.

- Det här är otroligt viktiga frågor. Lyckas man fånga upp det i tid kan man kväva stressen i sin linda innan den hinner bli så stor. Ju längre man väntar, desto mer kommer det att kosta för att åtgärda det - både när det gäller pengar, individers lidande och för medarbetare i organisationen. De flesta vet att man måste jobba mer proaktivt men vet inte exakt vad som behöver göras.

Målet är att förstärka det arbetet som organisationen redan gör eller planerar att börja jobba med. Under en interaktiv workshop leder Karin Edvardsson och hennes kollegor kompetenshöjande samtal med chefer, HR och fackliga företrädare.

- Varje organisation är unik med sina utmaningar och möjligheter. Utöver att presentera forskning och metoder för hur tidiga tecken kan upptäckas i tid, lägger vi därför stort fokus på diskussionen utifrån varje organisations utmaningar och möjligheter.

Tjänsten har tagits emot väldigt positivt och är just nu Partsrådets mest populära. Workshoppen på tre timmar är en bra instegstjänst till programmet som helhet. Anledningarna till att organisationer kan behöva hjälp lite hjälp på traven varierar.

- Det kan vara en utmaning att se tidiga tecken. Sitter man inte på samma ställe kan det vara särskilt svårt att göra en bedömning. Och även om tecknen på stress är tydliga kan det vara svårt att veta hur man bäst hanterar problemet. Eller så har man rätt kunskap men inte tillräckligt med tid och resurser.

Alla reagerar olika på stress och Karin Edvardsson lyfter att det kan vara vanskligt att agera utifrån sig själv när man tror sig se tidiga tecken på ohälsosam stress. Som chef är det viktigt att inte bara ta bort arbetsuppgifter som man tror är för belastande. Då är risken att man gör mer skada än nytta genom att råka ta bort det, som visserligen tar tid, men som ger energi.

- Det man bör vara uppmärksam på är förändrade beteenden utifrån det normala: Kollegan som brukar ha gott om tålamod blir allt oftare irriterad, kaffe-älskaren slutar komma på kafferasten eller punktliga kollegan börjar missa möten.

Förhoppningen är att den interaktiva workshopen ska leda till ett långsiktigt hållbart arbete i respektive organisation men de positiva effekterna kan också märkas av snabbt. Karin Edvardsson berättar att en myndighet, redan en timme efter att Partsrådet varit där, tillsatte en arbetsgrupp för att ta tag i de här frågorna.

- Det är viktigt att poängtera att stress inte är inte en enskild persons ansvar utan allas ansvar. För att få till en förändring krävs också ofta att man jobbar partsgemensamt med de här frågorna.

Karins bästa tips för att fånga upp tidiga tecken: