Hållbart arbetsliv

Stort engagemang vid lanseringen av Hållbart arbetsliv

Emilia Liljefrost. Foto: Mattias Andersson.

måndag 29 april 2019

235 deltagare från 110 organisationer var med när Partsrådets nya program Hållbart arbetsliv lanserades. – Ett jättespännande initiativ som vi kommer att följa och sprida, menade Annika Strandhäll, en av två ministrar som deltog i eventet.

Det blev en inspirerande eftermiddag i högt tempo när Partsrådets nya program Hållbart arbetsliv höll sitt stora lanseringsevent. Programchef Emilia Liljefrost modererade eventet och inledde med att lyfta fram ”det partsgemensamma guldägget” – att fack och arbetsgivare arbetar tillsammans, vilket är styrkan med Partsrådet och Hållbart arbetsliv. 

Programmet är resultatet av den kraftsamling som parterna tillsammans gör för att sänka sjuktalen och bidra till en bättre arbetsdag, varje dag på statliga arbetsplatser. Genom Hållbart arbetsliv erbjuder Partsrådet ett program av tjänster med syftet att rusta statliga myndigheter för framtidens utmaningar.
Betydelsen av det partsgemensamma arbetet gick som en röd tråd genom eventet.

Viktig satsning med hög ambitionsnivå

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, som var den första talaren, betonade vikten av att ta krafttag och gemensamt möta de omfattande utmaningar vi står inför, med en åldrande befolkning och ett skriande behov av arbetskraft inom den statliga sektorn. Då är det också viktigt att ha hållbara arbetsplatser som gör att man orkar arbeta längre – och som bidrar till att göra staten till en attraktiv arbetsgivare.

– Det här är ingenting som en enskild myndighet eller regeringen klarar ensam. Det är utmaningar som vi måste lösa tillsammans, sa hon och menade att den satsning som parterna inom staten gör genom Partsrådet och programmet Hållbart arbetsliv är otroligt viktig.

– Parterna har haft en hög ambitionsnivå. Fortsätt med det! Det är ett långsiktigt arbete att få in det här arbetssättet i själva DNA:et i statliga arbetsplatser, sa hon.

Emilia Liljefrost och Annika Strandhäll

”Partsgemensamt är ett vackert ord”

Civilminister Ardalan Shekarabi konstaterade att förutsättningarna för statsanställda har ändrats mycket under senare år. Vi har idag betydligt mer komplexa verksamheter, med flera olika styrsignaler och intressen att tillgodose samt ökade krav och förväntningar från medborgarna.

Han betonade att det är viktigt att göra medarbetarna delaktiga i myndigheternas verksamhetsutveckling.

– Jag besökte nyligen Polisens IT-verksamhet. De hade med poliser från verksamheten som berättade hur de har varit med och tagit fram IT-stödet som ska användas av poliser ute i tjänst, berättade han.

Ardalan Shekarabi berömde parterna på den statliga arbetsmarknaden för att de målmedvetet och partsgemensamt arbetar för att få till stånd ett hållbart arbetsliv på statliga arbetsplatser.

– Partsgemensamt är ett vackert ord. Jag välkomnar initiativet Hållbart arbetsliv och jag välkomnar inte minst att de statliga parterna jobbar ihop, sa han.

Ardalan Shekarabi

Interaktiva samtal runt borden

Under eftermiddagen fanns gott om tid för interaktiva diskussioner runt borden och reflektioner om vilka utmaningar statliga arbetsplatser står inför, varför det är viktigt att satsa på ett hållbart arbetsliv inom staten och hur deltagarna själva kan bidra i arbetet.

Deltagarna fick även höra om de åtta tjänster som Partsrådet erbjuder statliga verksamheter kostnadsfritt. Läs mer om tjänsterna här.

Kammarkollegiet berättade partsgemensamt om sina erfarenheter av tjänsten Effektiva team, som de har kunnat anpassa efter det övriga utvecklingsarbetet på myndigheten.

Styrgruppen för Hållbart arbetsliv berättade om hur programmet har vuxit fram och konstaterade att det har varit högt tempo sedan starten.

– Tanken med Hållbart arbetsliv är att Partsrådet ställer upp med nycklar och aktiviteter för att få igång viktiga diskussioner på arbetsplatserna, sa Anna Falck, förhandlingschef på Arbetsgivarverket och ordförande för Hållbart arbetslivs styrgrupp.

Lena Emanuelsson, Saco-S, Åsa Erba-Stenhammar, OFR/S,P,O, Emilia Liljefrost, Anna Falck, Arbetsgivarverket, Helen Thornberg, Seko och Matilda Nyström Arnek, Arbetsgivarverket

Eva Liedström Adler, ordförande för Partsrådet och generaldirektör på Arbetsgivarverket, lyfte fram fördelarna med att Hållbart arbetslivs tjänster går att anpassa efter de varierande behov som finns på de statliga arbetsplatserna.

– Partsrådet har tidigare varit ”one size fits all”. Nu, med Hållbart arbetsliv, kan ni få det som just er myndighet behöver och vill ha, sa hon till arbetsgivarföreträdarna och de fackliga företrädarna på eventet.

Paneldiskussion om digitalisering och hållbarhet

ST:s ordförande Britta Lejon, stressforskaren Magnus Sverke och Anna Eriksson, generaldirektör för den nya digitaliseringsmyndigheten, DIGG, deltog i en paneldiskussion om digitalisering och hållbarhet i statligt arbetsliv.

Britta Lejon konstaterade att det framför allt är inom så kallade kontaktyrken, till exempel inom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, som medarbetarna upplever en större arbetsbörda och stress.

Kvinnor är överrepresenterade i sjuktalen, men trots det menade panelen att man inte ska se det som en kvinnofråga.

– Vi ska sluta att prata om kvinnor och män och istället prata om var vi jobbar. Vi behöver uppmärksamma riskgrupper men ska inte se det som något kvinnoproblem, menade Magnus Sverke.

Viktigt integrera IT i verksamheten

Anna Eriksson betonade att digitaliseringen måste integreras i den ordinarie verksamheten.

– Vi behöver sudda ut alla gränser och inte ha IT i stuprör, sa hon och beskrev digitalisering som verksamhetsutveckling med teknikens förutsättningar.

På eventet berättade även Göran Hägglund, före detta socialminister och före detta partiledare för KD, och Göran Johnsson, före detta ordförande för Metallindustriarbetarförbundet, om de samtal som de har fört med arbetsmarknadens parter om hur vi ska kunna få ett längre arbetsliv.

– Partsrådet är en unik möjlighet att arbeta med utveckling. När vi tillsammans identifierar behov blir det riktigt bra, konstaterade Emilia Liljefrost innan eventet avslutades med ett hållbarhetsmingel tillsammans med Magdalena Malm, direktör för Statens konstråd, som pratade om konstens betydelse för arbetsmiljön.

Statens konstråd hade skapat en unik utställning särskilt för eventet, för att belysa temat konst och arbetsmiljö.