Hållbart arbetsliv

Ursäkta röran i Almedalen

fredag 23 augusti 2019

Partsrådet var på plats i det myllrande Almedalen för att inspirera fler till att agera för ett hållbart arbetsliv. I den mobila utställningen Ursäkta röran: omställning pågår hölls bland annat frukostklubbar för att väcka diskussion om förändring i arbetslivet och hur det kan stöttas av partsgemensamt arbete.

Hurra! Jag får jobba tills jag är 69!

Frågan om ett förlängt arbetsliv var en av flera som kom att diskuteras i almedalsmontern. Dagens unga börjarsin arbetskarriär allt senare jämfört med tidigare generationer, samtidigt som den ökade livslängden i framtiden kan innebära arbete i högre åldrar. En knäckfråga är därför hur vi får människor att vilja börja jobba tidigare i livet – men också längre upp i åren. En del besökare argumenterade för att vi måste bli bättre på att ta tillvara på lusten hos människor för att lyckas. Vad driver människor som älskar att renovera sommarstugor, simma eller samla frimärken? Finns det mekanismer i vår fritid som även kan berika medarbetares arbetsliv?

Ursäkta röran i Almedalen

Den mobila utställningen gestaltar en tydlig skiljelinje mellan risk- och friskfaktorer på arbetsplatser och väcker tankar om vad som egentligen får oss att må bra. Under hösten fortsätter Ursäkta röran-turnéerna runt i landet till olika myndigheter för att inspirera fler till ett mer hållbart arbetsliv. I montern hålls även workshops och deltagare får med sig praktiska övningar.

Ursäkta röran i Almedalen