Hållbart arbetsliv

Webbinarium: Lärande i arbetsvardagen, hur främjar vi det?

Person iförd mörkgrå kostym och skjorta, samt glasögon.

fredag 28 april 2023

Det finns ett starkt samband mellan lärande, engagemang från medarbetare och hälsa i organisationer. Men vad är egentligen en lärande organisation? Och hur skapar man en sådan?

– En god kultur för lärande är att ge bra villkor för lärande och att använda sig av de kunskaper som skapas, säger Jon Ohlsson, professor i pedagogik och didaktik vid Stockholms Universitet.

Jon Ohlsson var inbjuden till Partsrådets webbinarium ”Lärande i arbetsvardagen, hur främjar vi det?” för att diskutera lärande organisationer tillsammans med Viktor Marklund, utvecklingssamordnare.

Hur främjar vi lärande i vardagen? Vilka förutsättningar behövs i en organisation? Är det alltid nytt vi behöver lära? Det var några av de frågor som diskuterades.

Börjar i fel ände

Jon Ohlsson lyfte fram att alltför ofta börjar organisationer i fel ände när de vill bli en lärande organisation.

– Man avsätter en timme på en konferens och enas om några fina visioner, men i själva verket är man inte överens alls, sade Jon Ohlsson.

Ja, till och med utgångspunkten att man helt plötsligt kan bli en lärande organisation är en felaktig utgångspunkt, menade Jon Ohlsson. Snarare handlar det om en ständig process där organisationens medarbetare kontinuerligt lär av varandra. Lärande är en färskvara som ständigt behöver uppmuntras och upprätthållas av organisationens medarbetare.

I stället för att börja med att slå fast några vidlyftiga mål eller vackra visioner bör man börja i liten skara och diskutera det konkreta arbete som utförs i organisationen. Vad är kvalitet i vår organisation? Vad är kompetens? Och varför är det viktigt att vi reflekterar över dessa frågor. På så vis, menade Jon Ohlsson, etablerar man också en tydlig motivbild hos organisationens anställda, något som är avgörande för att upprätthålla engagemang och i slutändan framgång.

Dedikerade ledare som prioriterar lärandet och förstår sambandet mellan lärande, hälsa och engagemang är också mycket viktigt, framhöll Jon Ohlsson.

Digitala verktyg

Viktor Marklund lyfte frågan att det idag knappast saknas verktyg för lärande – LMS, digitala läromedel, kurser – och frågade Jon Ohlsson hur han såg på detta fenomen. Även om Jon Ohlsson framhöll att många av dessa verktyg och resurser kan vara bra i olika situationer, så är de kopplade till två negativa trender inom lärande: individualiseringen av lärandet och manualstyrandet.

– Risken finns att det blir för instrumentellt och att man tappar erfarenhetsutbytet mellan medarbetarna, sade Jon Ohlsson.

Misslyckandet ett lärotillfälle 

En ofta känslig fråga kring lärande är misslyckanden och fel som begås av medarbetare. Om det å ena sidan är givet att ingen organisation vill att misstag begås, så är det också lika sant att misstag kommer att begås

– Ledningen måste ha en öppenhet för att vissa medarbetare hamnar i dessa situationer där misstag sker. Man bör se det som ett lärotillfälle. Hur ser vi till att detta inte upprepas? sade Jon Ohlsson.

Webbinariet avslutades med att den digitalt närvarande publiken fick ställa frågor till Jon Ohlsson. En av de frågor som kom upp var hur en arbetsgrupp för lärande ska komma igång med sitt arbete.

Jon Olsson återkom i sitt svar till vikten av att börja i det konkreta arbetet på den specifika arbetsplatsen, i stället för att slå fast en massa abstrakta värden och mål. I arbetsgruppen ska man helt enkelt börja med att reflektera kring grundläggande frågor som: vad är ett väl utfört arbete? Vilka är svårigheterna för att göra detta arbete? Vad behöver vi för att uppnå detta?

Lärande i förändring

Ett verktyg som kan vara värt att undersöka om din organisation bestämt sig för att bli en lärande organisation är tjänsten Lärande i förändring, som Partsrådet erbjuder. Med tjänsten Lärande i förändring kan lokala parter få stöd i att inleda samtal om organisatoriskt lärande och kompetensutveckling för alla. Den digitala tjänsten erbjuder handfasta verktyg och metodik för dialog utifrån inspirationsmaterial, process- och ledningsstöd och samtalsunderlag.

Här kan du lära dig mer om tjänsten och anmäla intresse.

Se webbinariet här: