Vi erbjuder

Lärande i förändring

Tjänsten kommer under 2024 att ingå i Arbetslivsresan: Om och för ett längre arbetsliv.

Med tjänsten Lärande i förändring kan lokala parter få stöd i att inleda samtal om organisatoriskt lärande och kompetensutveckling för alla. Den digitala tjänsten erbjuder handfasta verktyg och metodik för dialog utifrån inspirationsmaterial, process- och ledningsstöd och samtalsunderlag.

Ett längre arbetsliv, en ombytlig arbetsmarknad och oväntade samhällsförändringar har satt nytt fokus på det kontinuerliga lärandet i organisationer. Över tid har tyngdpunkten förskjutits från formellt lärande i form av kompetensutveckling för fåtalet till kollektivt, kontinuerligt lärande integrerat i organisationen. För det krävs tydliga strategier där nycklarna är att utnyttja erfarenheter i arbetet bättre och att samarbeta för lärande. Det betyder i sin tur att vi behöver skapa gynnsamma förutsättningar i form av exempelvis strukturer och klimat. 

Tjänsten Lärande i förändring stärker parternas förmåga att prata om lärande och engagemang för att tydligare se sina roller och gemensamma ansvar för verksamhetens utveckling. 

Vanliga frågor

Hur levereras tjänsten?

Myndigheten får tillgång till tjänsten efter ett partsgemensamt avrop. Leveransen sker i form av att en länk till en sida på Partsrådets utbildningswebb mejlas ut.

Hur mycket tid behövs för att ta del av tjänsten?

Tjänsten är en självinstruerande utbildning för partsgemensamma grupper. Den eller de personer som planerar och leder arbetet lägger ett fåtal timmar på förberedelser. Workshopdeltagarna behöver sedan avsätta tid för arbetet i workshoppen – sammanlagt ett par timmar. 

Vilka riktar sig tjänsten till?

Alla statliga organisationer har möjlighet att anmäla partsgemensamt intresse för tjänsten.

Tjänsten riktar sig till partsgemensamma grupper bestående av arbetsgivarföreträdare, chefer och HR-ansvariga samt fackliga företrädare.

Kostar det något att ta del av tjänsten?

Det stöd som Partsrådet erbjuder kostar inget utan finansieras genom den avgift som parterna Arbetsgivarverket, Saco-S, OFR/S,P,O och Seko har avtalat om.

Hur gör vi för att ta emot Partsrådets tjänster?

För att ta del av en tjänst behövs ett partsgemensamt avrop, vilket innebär att representanter från både arbetsgivare och fack står bakom avropet. Dessutom behöver parterna delta i de utvärderingar som Partsrådet kommer att genomföra för att följa upp och kontinuerligt förbättra tjänsterna.

Vill du ha mer information om tjänsten? Kontakta oss här för att anmäla ditt intresse.

Är ni redan i dialog med oss? Använd det här formuläret för att göra ett formellt avrop.

Vem kontaktar vi för mer information eller ytterligare frågor?

Har du fortfarande frågor? Välkommen att höra av dig till info@partsradet.se.

Intresseanmälan: Klicka på länken för att anmäla att ni är intresserade av tjänsten. Vi återkommer till dig snarast möjligt.