Vi erbjuder

Lärande i förändring

Med tjänsten Lärande i förändring kan lokala parter få stöd i att inleda samtal om organisatoriskt lärande och kompetensutveckling för alla. Den digitala tjänsten erbjuder handfasta verktyg och metodik för dialog utifrån inspirationsmaterial, process- och ledningsstöd och samtalsunderlag.

Ett längre arbetsliv, en ombytlig arbetsmarknad och oväntade samhällsförändringar har satt nytt fokus på det kontinuerliga lärandet i organisationer. Över tid har tyngdpunkten förskjutits från formellt lärande i form av kompetensutveckling för fåtalet till kollektivt, kontinuerligt lärande integrerat i organisationen. För det krävs tydliga strategier där nycklarna är att utnyttja erfarenheter i arbetet bättre och att samarbeta för lärande. Det betyder i sin tur att vi behöver skapa gynnsamma förutsättningar i form av exempelvis strukturer och klimat. 

Tjänsten Lärande i förändring stärker parternas förmåga att prata om lärande och engagemang för att tydligare se sina roller och gemensamma ansvar för verksamhetens utveckling. 

Just nu pågår utveckling av tjänsten. Är du intresserad av att veta mer är du välkommen att höra av dig till hallbartarbetsliv@partsradet.se eller genom att göra en intresseanmälan.

Vanliga frågor

Hur levereras tjänsten till myndigheten?

Tjänsten är i pilotstadiet. Mer information om leverans kommer i samband med lansering 2021.

Hur mycket tid krävs från mottagande organisation för att ta del av tjänsten?

Tjänsten är i pilotstadiet. Mer information om omfattning kommer i samband med lansering 2021.

Vilka riktar sig tjänsten till?

Redan nu har alla statliga organisationer möjlighet att anmäla partsgemensamt intresse för tjänsten.

Kostar det något att ta del av tjänsten?

Det stöd som Partsrådet erbjuder kostar inget utan finansieras genom den avgift som parterna Arbetsgivarverket, Saco-S, OFR/S,P,O och Seko har avtalat om.

Hur gör vi för att ta emot programmets tjänster?

Den här tjänsten är i pilotstadiet, men det går att göra en partsgemensam intresseanmälan redan nu.

För att ta del av våra andra tjänster behövs ett partsgemensamt avrop, vilket innebär att representanter från både arbetsgivare och fack står bakom avropet. Dessutom behöver parterna delta i de utvärderingar som Partsrådet kommer att genomföra för att följa upp och kontinuerligt förbättra tjänsterna.

Vill du ha mer information om tjänsten? Kontakta oss här för att anmäla ditt intresse.

Är ni redan i dialog med oss? Använd det här formuläret för att göra ett formellt avrop.

Vem kan vi kontakta för mer information eller ytterligare frågor?

Om du inte hittar svar på dina frågor är du välkommen att höra av dig till hallbartarbetsliv@partsradet.se. Vill du anmäla intresse för någon av våra tjänster, använda detta formulär så återkommer vi till dig snarast möjligt.

Läs mer om tjänsten i en intervju med en av våra tjänsteleverantörer