Hållbart arbetsliv

Webbinarium 29 augusti 2023: Ett hälsofrämjande arbetsliv – från första jobbet till pensionen

Magnus Åkerström, docent i arbets- och miljömedicin vid Göteborgs Universitet.

tisdag 26 september 2023

Anpassa metoder och åtgärder efter just din organisation. Se till att prata både om hälsofrämjande faktorer och hälsorisker i samma sammanhang. Och fokusera på organisationens strukturer snarare än individer. Det är några av nycklarna till en hälsofrämjande arbetslivsresa, säger Magnus Åkerström, docent i arbets- och miljömedicin vid Göteborgs Universitet.

Tisdagen den 29 augusti bjöd Partsrådet in till ett samtal om hur organisationer skapar en hälsofrämjande kultur. Samtalsledaren Viktor Marklund, utvecklingssamordnare på Partsrådet, gick rakt på sak och frågade Magnus Åkerström, som förutom sin forskargärning även är utvecklingsledare på Västra Götalandsregionen, vad hälsofrämjande egentligen betyder. 

Magnus Åkerström konstaterade att det finns många likartade begrepp som används, och att olika individer kanske lägger in olika betydelser i dessa begrepp, men i slutändan så handlar det om detta:

– ­Att lyckas med konststycket att balansera verksamhetens behov av att kunna producera vård eller tjänster samtidigt som man tillfredsställer medarbetarnas behov.

Anpassade insatser

Hur man lyckas med det är förstås pudelns kärna. Magnus Åkerström kom med många användbara tips och några viktiga råd var:

Överlag underströk Magnus Åkerström behovet av att inkludera hela arbetsplatsen och de olika roller och perspektiv som kan finnas där. Bland annat därför är partsgemensamma samtal mellan representanter från fack och arbetsgivare av yttersta vikt för att få till stånd en sund arbetsmiljö.

– Det här är inget som chefer klarar av själva, säger Magnus Åkerström.


Arbetslivsresan - ett stöd för lokala parter

Arbetslivet är i ständig förändring. Under en karriär som kan spänna över nästan 40 år så ändras såklart också vi som individer. Behov och förväntningar hos en nyutexaminerad medarbetare är ofta inte desamma som hos den som närmar sig pensionen. Det här behöver organisationer ta hänsyn till för att skapa en hälsofrämjande arbetslivsresa som sträcker sig från att vi börjar arbeta till att vi går i pension.

Ett av de verktyg som Partsrådet erbjuder för att främja detta kallas Arbetslivsresan.
Arbetslivsresan ger lokala parter stöd i att lyfta frågor om ett längre arbetsliv. Tjänsten, som är digital, erbjuder forskningsbaserad kunskap, arbetsmetodik, inspirationsmaterial och samtalsunderlag som stöd i dialogen.

Läs mer om Arbetslivsresan 

 

Se webbinariet:

 

Flera länkar