Hållbart arbetsliv

Webbinarium: Organisatoriska orsaker till stress

Person vid dator på ett nersläckt kontor med en bordslampa som lyser upp.

torsdag 14 april 2022

Det är sedan tidigare välbelagt att faktorer i arbetsmiljön kan orsaka osund stress hos medarbetare. Forskning har dock visat att även när orsaker till stress finns på en organisatorisk nivå, sätts de flesta insatser in på individnivå. För att komma åt organisatoriska orsaker till stress behöver organisationer lyfta blicken från de enskilda individerna och se på det organisatoriska sammanhanget de verkar i. I tjänsten Organisationsanpassad möjlighetskarta (OMK) stöttar Partsrådet lokala parter med att kartlägga hur hållbart arbetslivet är på organisationsnivå.

I det här webbinariet presenterar Caroline Lornudd, medicine doktor och legitimerad psykolog, forskning om glappet mellan orsaker till stress och de åtgärder som sätts in, samt hur vi kan förstå och överkomma det.

Under ett stort antal OMK:er har Partsrådet identifierat organisatoriska orsaker till stress hos olika myndigheter. Under webbinariet presenteras även de vanligaste utmaningarna och styrkorna på organisatorisk nivå, samt ges exempel på rekommendationer för ett mer hållbart arbetsliv.