Tidigare området Innovation och utveckling

Exempel på innovationsarbete på Post- och telestyrelsen

Illustration: Viktoria Kurpas, Shutterstock.

måndag 29 juni 2020

Olof Bjurö, chef på Post- och telestyrelsens digitaliseringsavdelning, berättar om deras innovationsarbetet.