Tidigare området Innovation och utveckling

Obs!

Den 5 mars genomgår Partsrådets webbplats en större uppdatering och är därför inte tillgänglig mellan 7.00 och 10.00 på morgonen.

Exempel på innovationsarbete på Post- och Telestyrelsen

Anders Franzén, Post- och telestyrelsen (PTS).

den 16 november 2020

Post- och Telestyrelsen är en myndighet som är beroende av samarbete med den privata sektorn och har därför sett ett särskilt behov av att organisera sitt innovationsarbete. De har dessutom specifikt använt sig av innovationstävlingar som metod för att utveckla sin verksamhet på ett innovativt sätt.

Relaterat innehåll