Tidigare området Innovation och utveckling

Exempel på innovationsarbete på Post- och Telestyrelsen

Person i seminariesituation, stående framför ett mörkt draperi.

måndag 16 november 2020

Post- och Telestyrelsen är en myndighet som är beroende av samarbete med den privata sektorn och har därför sett ett särskilt behov av att organisera sitt innovationsarbete. De har dessutom specifikt använt sig av innovationstävlingar som metod för att utveckla sin verksamhet på ett innovativt sätt.

Relaterat innehåll