Tidigare området Innovation och utveckling

Exempel på samverkan

Martin Påhlman, Miljömålsenheten på Naturvårdsverket.

måndag 27 juli 2020

Martin Påhlman, enhetschef för Miljömålsenheten på Naturvårdsverket, ger exempel på god samverkan.

Relaterat innehåll