Tidigare området Innovation och utveckling

Samarbete handlar om effektivitet

Foto: Anna Malmberg

måndag 2 mars 2020

Att samarbete över gränser, att inkludera personer med olika bakgrund och kompetenser, handlar enligt Tobias Degsell inte om rättvisa. Det handlar istället om effektivitet och kunna bidra till utveckling. Se här.

Relaterat innehåll