Lönebildning

Filmen från Lönebildningsdagen för statlig sektor 2021

Anna Falck, förhandlingschef Arbetsgivarverket, Helen Thornberg, avtalsansvarig Seko, Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingsledare OFR/S,P,O, Anna Steen, ordförande/förhandlingschef Saco-S/Akavia och Roger Pettersson, ombudsman Seko.

onsdag 22 september 2021

Ett bra förberedelsearbete och samarbete är några av nycklarna för ett gott lönebildningsarbete. Som ett stöd i det arbetet bjöd centrala parter in arbetsgivare och fack inom statlig sektor till Lönebildningsdagen i september. Nu finns det möjlighet att beställa tillgång till filmen från dagen.

Föreläsningarna i filmen ger både kunskap och möjligheter till reflektion. Ett tips är att se den tillsammans (samtidigt eller inom samma tidsrymd) i egenskap av representanter för fack och arbetsgivare inom er verksamhet och på så sätt lägga en god grund för det lokala lönebildningsarbetet.

Agenda: