Tidigare arbetsområden

Arbeta utan stress

tisdag 26 januari 2010

Utvecklingsområdet ”Arbeta utan stress” inrättades hösten 2001 och blev 1 juli 2004 integrerat i parternas program Satsa friskt – för bättre arbetsmiljö och sänkta sjuktal.

Projektet syftade till att stödja och stimulera lokala initiativ som skulle motverka negativ stress och stressrelaterad ohälsa på statliga arbetsplatser. Syftet var även att underlätta återgång till arbete efter frånvaro som orsakats av stress.

Till det tidigare arbetsområdet Satsa friskt.