Tidigare arbetsområden

Etik

måndag 15 februari 2010

Etik i den statliga förvaltningen handlar om att diskutera och se vilka värden som styr våra handlingar i olika situationer där det finns värdekonflikter – etiska dilemman.

Det finns många etiska dimensioner i mötet mellan olika regelverk, mellan förvaltning och medborgare, i ledningen av förvaltningen och mellan medarbetarna. Senare års effektiviseringar och krav på prioriteringar i verksamheten har förstärkt behovet av etisk dialog.

Ett etiskt förhållningssätt kan sällan kommenderas fram. Det etiska samtalet involverar alla medarbetare och innebär att alla deltar i dialogen på lika villkor – oberoende av status och ställning i den formella hierarkin.

Utvecklingsrådet (nuvarande Partsrådet) tillhandahöll inom detta utvecklingsområde hjälpmedel och praktiskt stöd i syfte att stimulera och utveckla den lokala dialogen i etiska frågor på de statliga arbetsplatserna. Syftet var att bidra till ökad kunskap om centrala etiska frågor inom statlig sektor samt inspirera myndigheter att hitta former för en verksamhetsnära dialog. Utvecklingsområdet Etik utvärderades våren 2001.