Tidigare arbetsområden

Digitala trender

fredag 29 maj 2015

Pelle Sommansson från EY gjorde en utblick utanför myndighetsvärlden och talade om digitalisering i näringslivet och industrin och hur digitaliseringen förändrar tjänster och produkter.

Digitaliseringstrenden påbörjades efter andra världskriget, då de första datorerna kom. Det är dock knappast frågan om någon stadig tillväxt, utan snarare om en explosionsartad ökning ungefär från 2010.

Pelle Sommansson pratade om fyra digitaliseringstrender: Internet of Things, Growth Hacking, Gamification och Big Data.

Tack vare mindre och billigare transistorer har det blivit möjligt att koppla ihop alla möjliga apparater i ett gemensamt nätverk (Internet of Things). Det kan till exempel handla om smarta hem, säkerhet och övervakning, sjukvård och telemedicin, men även människor och husdjur kan kopplas ihop med nätverket.Boman, och menade att en utmaning för lokala parter blir att hantera

Growth Hacking handlar om kreativitet, analytiskt tänk och mätetal från sociala interaktioner för att skapa virala fenomen. Pelle Sommansson exemplifierade detta med Ice Bucket Challenge – ett viralt fenomen som fick människor över hela världen att hälla en hink med is över sig, för att sedan utmana tre andra personer att göra samma sak.

– Min definition av ett viralt fenomen är något som lever av sig själv. Någon sätter ett frö, sedan sprids det av sig själv.

Belöning

Den tredje trenden, Gamification, bygger på att man genom att belöna ett visst beteende kan skapa ett större engagemang.

Pelle Sommansson berättade om en studie som gjorts av företaget Lumi Mobile i USA och i England. Företaget lät två liknande grupper föra en digital dagbok. Gruppen i England fick fylla i ett vanligt webbformulär, medan den amerikanska gruppen blev belönande med olika slags digitala symboler. I USA var det 99 procent av deltagarna som slutförde den digitala dagboken. Att jämföra med 30 procent i England.

– Det handlar om att bemöta människors behov av att bli sedda och få uppskattning. Gruppen i USA blev lite triggade, trots att de inte fick någon fysisk belöning. De gjorde mer jobb, men de tyckte att det var roligare.

Big Data

Big Data kan beskrivas som data av omfattande volym, i realtid, som är ofiltrerad och ostrukturerad, med en variation av text, ljud och bild/video.

– Allt mer data går mot att vara Big Data. Man tar beslut om sådant som händer just nu, sa Pelle Sommansson och gav två exempel på användning av Big Data i USA.

Det ena handlade om den amerikanske sjukvårdsmyndigheten, som för tio år sedan fick tre miljarder dollar för en omfattande satsning på att avkoda mänskliga genanlag.

– Idag, tio år senare, kan man göra samma sak för 99 dollar, på under tre dagar. Vi kan processa allt mer data, konstaterade Pelle Sommansson.

Det andra handlade om Google, som nästan i realtid kan se när det har skett ett influensautbrott i någon del av USA, utifrån de sökord som de drabbade använder i sitt googlande.

Digitaliseringens risker

De fyra trenderna används av företag för att skapa produkter som blir en naturlig del av människors liv – på gott och på ont. Pelle Sommansson pekade på riskerna med en allt för överdriven digitalisering.

– När det är möjligt att digitalisera allt blir det lätt för mycket. Man kan sitta på stranden och sköta allt på avstånd, men man blir aldrig fri. Man är alltid uppkopplad, menade han.