Tidigare arbetsområden

Viktigt teamarbete

torsdag 15 oktober 2015

Teamets betydelse för att öka kraften i förändringsarbetet stod i fokus för Partsrådets seminarium inom förändring och utveckling.

Deltagarna fick ta del av både teori och praktik på seminariet ”Att öka kraften i förändringsarbete genom effektivt teamarbete”, som Partsrådets arbetsområde ”Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd” bjudit in till.

Annika Lantz, legitimerad psykolog och professor vid Stockholms universitet, stod för de teoretiska delarna i föreläsningen. I snabbt tempo gick hon igenom grunderna för hur man kan utveckla verksamheten genom att samspela bättre.

Därefter tog Lisa Ekström över och berättade om sitt arbete med att utveckla SAS kundservice från en enhet som ingen frivilligt arbetade på, till en förebild både internt och externt. Läs mer om hennes föreläsning och se video.

Olikheter en resurs

Annika Lantz definierade begreppet ”team” som en grupp människor som står i beroende till varandra utifrån varandras uppgifter, som har en gemensam uppgift och ett gemensamt mål samt vet vilka som är med och inte är med i teamet.

– Vi är olika och olikheter måste ses som en resurs. Istället är det många team som agerar som om det är synd att olikheterna finns.

– Grupper innebär dynamik och det måste vi lära oss att stå ut med. Vi måste stå ut med att det ibland blir konflikter och inte genast springa till chefen eller facket.

Lärande är grunden för organisatoriskt förändringsarbete, menade Annika Lantz. Det sker ett lärande nerifrån, inifrån och uppifrån.

I ett lärande team handlar det om att olika perspektiv möts. Det finns ett stort värde i att man tänker olika, och att man sedan kan nå något slags samsyn. Om alla tänker lika uppstår inget lärande; det finns ingen dynamik i konsensus.

Annika Lantz menade att de uppgifter som ett team tar sig an inte får vara allt för lätta.

– Vi lär oss först när vi slår huvudet i taket. Ett team måste ha så svåra arbetsuppgifter att man först inte klarar av att lösa dem, för att det ska bli ett lärande.

En av effekterna av ett lyckosamt teamarbete är just att teamet får lust och kraft att ta sig an ännu svårare uppgifter.

Effektiva team

Annika Lantz lyfte fram flera fördelar med att arbeta i team. Mindre roliga arbetsuppgifter blir bättre om man genomför dem i team och som individer presterar vi bättre när andra ser oss.

Ett team är effektivt enbart när det ligger i linje med omvärldens förväntningar, betonade Annika Lantz.

– Det är intressenterna som avgör om teamet blir effektivt eller inte, sa hon och menade att en viktig utgångspunkt är att fundera över vilka intressenter man har.

Ett team kan vara ineffektivt på grund av att man har för trevligt och ägnar för mycket tid åt social samvaro – och ett team kan vara ineffektivt på grund av att man ägnar allt för mycket energi och tid åt att hantera konflikter. Ytterligare en orsak till ineffektivitet kan vara att teamet är väldigt beroende av en ledning som talar om hur man ska göra.

– Teamet måste veta målen för att det ska kunna bli ett effektivt teamarbete. Uppgiften blir motiverande först när man förstår varför, konstaterade Annika Lantz och gav rådet att börja med att slå fast vad man vill få ut av teamarbetet.

Svår matchning

För att vara en bra teamarbetare krävs det enligt Annika Lantz att man har empati och kan se andras perspektiv, en vilja att vara med och bidra, en stabil identitet, att man kan ta en roll i teamet samt att man har en konstruktiv förmåga att hantera konflikter. Det handlar också om att kunna lyssna aktivt, förstå andras signaler, ha förståelse för att man ibland får ge mer än man får tillbaka och att man har uthållighet.

Hon gav dock rådet att inte lägga allt för stor vikt vid vilka personer som ska ingå i ett team.

– Matchning av teammedlemmar är i stort sett omöjlig att göra. Tänk istället på hur många personer som behövs. Det är svårt att konversera om man är fler än 6–8 personer.

Hennes forskning visar att gruppsammansättningen i realiteten har marginell betydelse för effektiviteten.

– Det handlar istället framför allt om hur teamet handskas med olikheter. Ofta har vi de personer som vi har och man åstadkommer så lite med att försöka få ihop perfekta konstellationer att det på längre sikt inte blir några effekter alls.

Istället tycker Annika Lantz att man framför allt ska rikta in sig på samspelet inom teamet.

– Vad vi gör med varandra, hur vi handskas med olikheter till exempel, påverkar resultatet.