Tidigare arbetsområden

Jämställdhet

måndag 15 februari 2010

Den centrala idén med Utvecklingsrådets insatser inom området Jämställdhet var att erbjuda information och erfarenhetsutbyte i skrifter kring olika jämställdhetsfrågor.

Dessa frågor tog upp

  • jämställdhetskunskap
  • insikter om jämställdhetens positiva effekter för både verksamhet och arbetstagare
  • metoder och verktyg för förändringsprocesser som leder till ökad jämställdhet
  • ekonomiskt stöd till lokala myndighetsprojekt.

Syftet var att synliggöra nyttan med jämställdhet, inspirera till lokalt jämställdhetsarbete samt förbättra förutsättningarna för detta arbete.

Ett utbildningsprogram för så kallade utvecklingsagenter genomfördes och en rad lokala projekt vid berörda myndigheter fick bidrag och nätverksstöd från rådet. Utvecklingsområdet pågick fram till 2003.