Tidigare arbetsområden

Om jämställda arbetsplatser

måndag 8 februari 2010

Arbetsområdet jämställda arbetsplatser har haft två målsättningar: att öka andelen kvinnor i ledande befattningar inom statsförvaltningen och att utveckla metoder för att stödja lokala parters arbete med att identifiera och åtgärda osakliga löneskillnader