Evenemang

Arbetsmiljö vid arbete i hemmet

Arbetsmiljö

Workshop

Under coronapandemin har många snabbt fått ställa om till arbete i hemmet. Vilken betydelse har omställningen haft och vilka konsekvenser har det för arbetsmiljön?

Under denna workshop berättar Johan Stenmark från Myndigheten för arbetsmiljökunskap om slutsatserna från regeringens uppdrag att kartlägga praktiska förutsättningar, identifiera och analysera arbetsmiljörisker och andra utmaningar för arbetet hemifrån under pandemin.

Hur har Sveriges biståndsmyndighet, Sida, ställt om till digitalt arbetssätt i hemmiljön? Anna Hallén, HR-strateg, och Lina Rejnö, HR-strateg, berättar om Sidas samlade lärdomar och erfarenheter i syfte att lära och öka kunskapen för att kunna blicka framåt.

Under workshoppen får du möjlighet att lyssna på och ställa frågor till Johan Stenmark, Anna Hallén och Lina Rejnö. Det finns också utrymme för samtal och erfarenhetsutbyte med kollegor från andra myndigheter.

Var: Digital medverkan. Länk skickas ut i god tid innan.

När: 6 maj, 13.00-14.30

Vem: Arbetsgivarföreträdare, chefer och HR-ansvariga, fackliga företrädare, skyddsombud och alla andra som är intresserade av ämnet. Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande, men det är inget krav.

Workshopserie

Reservera gärna datumen för kommande delar i workshopserien. Vi återkommer med inbjudan inom kort.

2 juni, 13.00-14.30: Organisatorisk och social arbetsmiljö vid ett digitalt arbetssätt

15 juni, 13.00-14.30: Kognitiv arbetsmiljö vid ett digitalt arbetssätt


Har du frågor? Hör av dig till annika.nilsson@partsradet.se

 

Artikel och film från workshoppen

Artikeln 400 partsföreträdare diskuterar utmaningar och lösningar

Var?

Digital medverkan. Länk skickas ut i god tid innan.

När?

6 maj, 13.00-14.30

Vem?

Arbetsgivarföreträdare, chefer och HR-ansvariga, fackliga företrädare, skyddsombud och alla andra som är intresserade av ämnet. Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande, men det är inget krav.